"İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir bina için temel, bir ağaç için kök ne ifade ediyor ise, ilimler için de iman ilmi aynı manayı, aynı önemi ifade ediyor. İman olmadan yapılan ibadetlerin, iyiliklerin, güzelliklerin Allah katında hiçbir önemi, hiçbir değeri olmuyor.

Temeli bozuk bir binanın odaları çok mükemmel bir şekilde tefriş edilmiş olsa da ilk sarsıntıda o güzellikler yok olmaya mahkumdur. Benzer bir ilişki iman ile diğer ilimler arasında da bulunuyor. İman olmadan diğer ilimlerin ışığı bir yere kadar fayda sağlar, ondan sonra o ışık sönmeye mahkumdur.

Ruhtan medet alan bir bedenin kıymet ve ehemmiyeti ruh ile kaimdir. Ruh varsa beden kıymetlidir ve sağlam durur. Ruh gitse beden çöker ve değersizleşir. Aynen öyle de bütün ilimler beden gibidir, ruhları olan imani bilgilerden ve hakikatlerden değer kazanırlar. İman varsa o ilimler değerlidir; iman yoksa değersizleşir.

Mesela, kafir olan bilim adamlarının bilimsel malumatları kabirde sönüp gitti, hiçbir fayda sağlamadı. Ama o bilim adamı iman ilmi ile fenni bilgilerini işleyip tefekküre çevirmiş olsa idi, imandan gelen bu nur değil kabrini aydınlatmak, ebedi hayatını da nurlandırırdı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...