"İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı, iman ilmidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir bina için temel, bir ağaç için kök ne ifade ediyor ise, ilimler için de iman ilmi aynı manayı ve aynı ehemmiyeti ifade ediyor. İman olmadan yapılan ibadetlerin, iyiliklerin, güzelliklerin ve kazanılan ilimlerin Allah katında hiçbir ehemmiyeti, hiçbir değeri olmuyor.

Temeli bozuk bir binanın odaları çok mükemmel bir şekilde tefriş edilmiş olsa da ufak bir sarsıntıda o güzellikler yok olmaya mahkûmdur. Benzer bir münasebet iman ile diğer ilimler arasında da bulunuyor. İman olmadan diğer ilimlerin ışığı bir yere kadar fayda sağlar, ondan sonra o ışık sönmeye mahkûmdur.

Ruhtan medet alan bir bedenin kıymet ve ehemmiyeti ruh ile kaimdir. Ruh varsa beden kıymetlidir ve sağlam durur. Ruh gitse beden çöker ve dağılır. Aynen öyle de bütün ilimler beden gibidir, ruhları olan imanî bilgilerden ve hakikatlerden değer kazanırlar. İman varsa o ilimler değerlidir; iman yoksa değersizleşir.

Mesela, kâfir olan ilim adamlarının ilmî malumatları kabirde sönüp gitti, onlara hiçbir fayda sağlamadı. Ama o ilim adamı kazandığı fennî bilgilerini iman ilmi ile işleyip tefekküre çevirmiş olsa idi, imandan gelen bu nur değil kabrini aydınlatmak, ebedi hayatını da nurlandırırdı.

Kendini okuyamamış, hakikati bulamamış, yaratılış gayesinden bîhaber ve ulvî hasletlerden mahrum olan bir insanın makamı ne olursa olsun, Yüce Allah'ın yanında hiçbir kıymeti yoktur. Böyle kimseler mesleğinin zirvesine de çıksalar, fen ve teknik adına birçok eserler de ortaya koysalar, yine de cehalet karanlığından kurtulamazlar. İlimleri sadece dünyada bazı kimseler tarafından takdir edilir, mesleğinin faydasını burada görür. Yunus Emre'nin dediği gibi;

"İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...