"İlm-i cifrin anahtarları içinde en kolayı ve belki en sâfisi ve belki en güzeli, ism-i Bedi’den gelen ve Kur’ân’da Lâfza-i Celâlde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz âsârı ziynetlendiren tevâfukun envâlarıdır." Neden ism-i Bedi, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, ilm-i cifrin anahtarları içinde en kolayı ve belki en sâfisi ve belki en güzeli, ism-i Bedi’den gelen ve Kur’ân’da Lâfza-i Celâlde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz âsârı ziynetlendiren tevâfukun envâlarıdır. Kerâmet-i Gavsiyenin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş."(1)

Bedi ismi hem “eşi ve benzeri olmayan” hem de “örneksiz olarak yaratan” demektir.

İkinci manası ayette şu şekilde vurgulanmaktadır:

“(Allah), gökleri ve yeri yoktan (örneksiz) yaratandır. O, bir işin olmasını murat etti mi, ona yalnız ‘Ol!..’ der, o da oluverir.” (Bakara, 2/117)

Bedi’ ismi, Allah’ın zâtında ve sıfatlarında misilsiz ve benzersiz olduğunu ifade eder ve "Muhalefetü’n-lil-havadis" sıfatına dayanır. Yani O’nun yaratmasıyla sonradan varlık sahasında boy gösteren hiçbir varlık, hiçbir cihetle O’na benzemez ve O, bütün bunlara muhaliftir demektir.

Cenab-ı Hakk’ın Zâtı bütün zâtlara muhalif olduğu gibi, sıfatları da mahlûkatın sıfatlarına muhaliftir. Allah hem zâtı, hem sıfatları hem fiilleri hem de icraatı bakımından bütün mahlûkata muhalif olmakla misilsiz bir Bedi’dir.

Allah’ın varlığı vaciptir, mahlûkatın varlığı ise mümkindir. Yani olmasıyla olmaması müsavidir.

Allah Kâdîm’dir, mahlûkat ise hâdistir; yani sonradan yaratılmışlardır.

Allah Bâkî’dir, mahlûkat ise fanidir.

Allah’ın sıfatları mutlaktır, kayıt altına alınamaz. Mahlûkatın ise bütün sıfatları sınırlı ve kayıtlıdır.

İşte Bedi’ ismi, bu muhalefetlerin tamamını birden ders vermekle, Allah’ın kemâlinin idrak edilemeyecek kadar ulvî, son derece bedi’ olduğunu ifade eder.

Tevafukun Bedi ismi ile ilişkilendirilmesinde şöyle bir incelik olabilir; Risale-i Nur bu zamana kadar benzeri görülmemiş tevafukları Kur’ân üzerinde keşfetmiş ve görünür hale getirmiştir; bu da şüphesiz bedi yani benzersiz bir durumdur, ya da Bedi isminin Risale-i Nur üzerindeki bir tecellisidir denilebilir.

(1) bk. Lem'alar, Dokuzuncu Lem'a, Üçüncü Sualiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...