İlm-i usûl ne demektir; "müstağniyetün anhâ" ve "mümteniatün bizzât" tabirlerinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lügat mânasıyla ilm-i usul, “Bir işin ve bir araştırmanın nasıl yapılacağının metotlarını gösteren, delillerden hüküm çıkarmayı öğreten ilim” şeklinde tarif ediliyor. Ancak, dinî eserlerde ilm-i usul terkibi bazen ilm-i usulü’d-din mânasında ve onun kısaltılmış şekli olarak kullanılmaktadır.

Usul-üd-Din, İlm-i Kelam demektir ve Allah’ın, zatını, sıfatlarını, varlığını ve birliğini aklî deliller ile ispat etmeyi konu alan bir ilim dalıdır.

Diğer iki kelamın manaları dersin devamında şöylece nazara veriliyor:

"Hem şerikler müstağniyetün anhâ ve mümteniatün bizzat, yani hiç onlara ihtiyaç olmadığı gibi vücutları muhal oldukları halde, onları dâvâ etmek sırf tahakkümîdir. Yani, aklen, mantıken, fikren o dâvâyı ettirecek bir sebep olmadığı için, mânâsız sözler hükmündedir; ilm-i usulce “tahakkümî” tabir edilir. Yani, mânâsız dâvâ-yı mücerrettir."

“Müstağniyetün anhâ" şeriklere hiç ihtiyaç olmadığı, "mümteniâtün bizzat" ise şeriklerin varlığının zatında muhal olduğu manasına geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...