İman rüknünün altı olması ve melaikeye imanın, imanın rükünlerine girmesinin sebeb-i hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat büyük bir mescittir, insanlar ise bu mescidin az bir bölümünde saf tutmuşlardır, geri kalan bölümler ve saflar ise zahiren boş gibi duruyor; elbette bu kainat mescidini inşa eden Allah, boşlukları ve safları doldurmak için, ona uygun ve münasip cemaat ve sakinleri yaratmak hikmetinin bir gereğidir. Bu sebepten dolayı Allah, bütün kainatı ve sanatlarını tefekkür ve takdir edecek melekler ve ruhanileri yaratmıştır. Melekleri sebep ve hikmetini bilmediğimiz başka işler ve vazifelerde de istihdam etmiştir.

Mesela; Cebrail (as) vahiy elçiliğinde, Azrail (as) ruhların kabzedilmesinde, İsrafil (as) sura üflemekte, Mikail (as) umum canlıların erzak işlerinde baş vekil ve muvazzaf birer meleklerdir. Bunun haricinde diğer cins melekler de, başka vazifelerde istihdam edilmişler. Bir nevi, Allah’ın isim ve sıfatlarının haşmetli ve azametli olarak tecelli ettiği kainat memleketinde, bu mübarek melekler birer hizmetkar, birer emir dinler askerler hükmündeler.

Meleklerin en tatlı yönleri; insanlara iman noktasından dost ve aşina olmalarıdır. Yani koca kainatta insanlar yalnız ve vahşet içinde değil, melekler cemaati ile iç içe yaşıyorlar. Bu imani rükün, insanları yalnızlık ve vahşetten kurtaran tatlı ve ünsiyetli bir rükündür, bu sebeple iman rükünleri içine girmiştir. Tabi bu meleklerin iman rüknüne girmesinde bir sebeptir, hikmetini bilmediğimiz daha çok sebepleri de olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

MUHAMMED BERHAK
İlk soruma cevap verir misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

İman ve ibadete ait bazı meselelere "taabbüdi" denilir. Yani hikmeti ve maslahatı bilinmediği halde iman ve ibadet edilir. 
İman rükünlerinin sayısının "neden altı" olduğu konusu da bu kapsama girer. Namazların rükün sayısı, orucun kaç gün olduğu, paygamber sayısı vb. konuların hikmetini bilmesek de ittaat eder ve kulluğumuza devam ederiz. 
İmanın rükünleri altı değil de yedi veya sekiz olsaydı, yine sorularacaktı. Yani imanın rükünlerinin sayısı ne olursa olsun, neden bu rakam diye sorularacaktı. Bu İslam'ın şartları için de geçerlidir. Neden İslam'ın şartı beştir? Sorusu da bu kapsamda değerlendirilebilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
risale gündemi
İman bir bütündür, Allaha iman diğer iman rükünlerini gerektiririr. Mesela Kadere iman var çünkü (istisnasız ve derin heryere kök salmış) herşey bir plan ve programla işler. Allaha iman kadere imanı zorunlu kılar. Bunun gibi meleklerde her yere, her şeye kök salmış bir hakikattır. Madem Allah var öyle ise melaikeleride var. Askerleri ve memurları onun haşmetinin gereğidir. Ordusu olmayan bir kumandan yada padişahın haşmetinden bahsedilemez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...