Block title
Block content

"Çekirdekler dağ gibi yükleri kaldırıyorlar" ne demektir? Ağaç köklerinin üzerinde durmuyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada belirtilen yük, vazife yüküdür. Yoksa, maddi bir yük anlamında değildir. Mesela, bir asker, devlet kuvvetine dayanarak, bir şehir ahalisini alır, zorla bir işte çalıştırır. Ama kendi namına, yani sivil haliyle, bir kişiye bile gücü yetemez.

Bu farkı, yani, devletten aldığı kuvvetle, şahsi kuvveti arasındaki farkı ifade etmek için, şöyle denilse: Bu asker devlet kadar güçlüdür.  Öyle ki, bir milyon kişiyi zorla bir yere sevk edip çalıştırıyor.  Bu ifadelerde, istihza, yani olmayacak bir işi, alaylı bir dil ile  söylemek manası vardır.  Halbuki, bu güç kendi şahına ait değildir. Devlete ait bir güçtür.

Burada da çekirdek öyle işler ve vazifelere mazhar oluyor ki,  kendi cirminden büyük işlere aracılık yapıyor. Yani, dağ gibi vazife ve işlere aracı oluyor. Bu işler ise, çekirdeğin, altından kalkacağı işler ve vazifeler değildir.  Öyle ise, o işleri ve vazifeleri gören ve gösteren bir kudret eli çekirdeğin arkasında iş görüyor demektir.

Burada, yükten kasıt, görülen vazife ve işler anlamındadır, yoksa maddi yük anlamında değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...