"İnşa ve terkip suretinde bir sineğin, bir çiçeğin cesedini, cismini zeminin yüzünden toplamak ve ince bir elekle eledikten sonra binler müşkülâtla o mahsus zerreler gelebilirler." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir sineğin vücudu bütün kainattan süzülüp gelen hassas ve muhassıl bir vücuttur. Sineği ben yaptım diyebilmek için bütün kainatı elekten geçirip kainatta dağınık olan maddeleri toplamak gerekir. Yoksa o sineğe sahiplik dava etmek kabil değildir. Allah adeta her sanatını kainat kıymetinde ve cem-i mahlukat ayarında yaratmış ki, kimse bu mührü ve imzayı taklit edemesin.

Maddi sebeplerin bir şeyi yoktan var etmesinin imkansızlığı fen ilmi ile sabittir. Evet, maddi sebepler açısından var olanı yok etmek yok olanı var etmek kabil ve mümkün değildir. Bir sineği kainattan süzerek ve toplayarak yaratmak için kainatı avucunun içinde bulundurmak gerekiyor ki, bunu sebeplerin yapabilmesi imkansızdır. Öyle ise geriye tek seçenek kalıyor, sineği de bütün bu mevcudatı da yaratan Allah’tan başkası değildir.

Allah kâinatı öyle bir sistem halinde yaratmıştır ki, en küçük şey en büyük şeyle irtibatlıdır. Güneş sistemini kim yaratmış ve yönetiyorsa bir sineği, sineğin vücudundaki gözünü yaratıp o sistem içinde dolaşıp görmesinin ortamını yaratan da O’dur.

Mesela, bir sineği küçük görerek sistem dışında yaratmaya teşebbüs edenler, onun bedenini dünyanın dört bir yanına dağılmış unsurlardan özel ve hassas terazilerle toplamaya mecbur kalırlar. Kaldı ki o cansız zerreleri toplamak yetmez. Zira sineğin vücudundaki bütün hücreler canlı bir organizma teşkil edip her biri onun yaratılış gayesine göre ayarlı olarak çalışırlar. Maddî sebepler bu neticeyi elde edip o cansız zerrelerden böyle hayat dolu ve kâinat sisteminin bütün unsurlarıyla ilişkilerini ayarlamasını bilen, programlayabilen bir sineği yaratmaları mümkün değildir.

Kur’ân bu imkansızlığa şöyle işaret ediyor:

"Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin: Sizin Allah’tan başka yalvardığınız bütün sahte ilahlar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de kendinden istenilen de kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz ve aciz !" (Hacc, 22/73)

Yani “Bütün maddî sebepler toplansa, onların iradeleri de olsa, bir tek sineğin vücudunu ve o vücudu, cihazlarını, sistemlerini özel bir terazi ile ölçü ile toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun gerekli miktarında durduramazlar. Durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda girip çalışan zerreleri, hücreleri düzenli tarzda çalıştıramazlar. Öyleyse bütün güvenilen maddî sebepler, bir sineğe sahip çıkamazlar.” deniyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...