"Nev-i beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir, bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad bilimin giderek etkinliğinin artacağına, istikbalin bilgi çağı olacağına inanmakta ve bütün vurgusunu bu istikamette yapmaktadır.

Kâinatı Allah’ın eseri olarak incelemek, ondaki mucize sanatları, hikmet ve rahmet tecellilerini ortaya koymak büyük bir ibadettir. İnsan, kendisine verilen o üstün mahiyetiyle iman ve ibadet görevini en ileri bir derecede yerine getirdiği gibi, yine o mükemmel istidadını yerinde kullanarak kâinattaki ilim ve hikmet cilvelerini bilmek, anlamak, anlatmak ve onlardan istifadeyi sağlamak noktasında da büyük bir vazife yapmaktadır. Ahir zamanda bu görevin büyük rağbet kazanacağı, böylece fennin ve teknolojinin büyük mesafeler katedeceği bu cümlelerle haber veriliyor. Ayrıca hükmün de ilmin eline geçeceği belirtiliyor.

Nitekim bugün bu gerçeği yaşamaktayız. İlim ve fen sahasında ileri giden milletler, teknoloji ürünlerini başkalarına çok pahalıya satıyorlar, onların petrol ve sair tabii imkanlarını böylece kendilerine hizmet ettiriyorlar. Öte yandan, aynı ilim ve teknolojiyi silah sanayisinde de kullanıyor ve başkalarına bu noktada üstünlük sağlıyorlar. Dünyadaki bitmek tükenmek bilmez kavgalarda her iki tarafa da silah satmak suretiyle; hem kendi ekonomilerini güçlendiriyor, hem de rakiplerinin imkânlarını silahlara yönlendirmekle onları zayıflatıyor ve kendilerine muhtaç hâle getiriyorlar.

İlmi üstünlük, dünya hâkimiyetinde birinci derecede önemli olmakla birlikte, bu imkânları en güzel şekilde değerlendirmek de diplomasiyle mümkün oluyor. Maksadını en güzel şekilde anlatma, muhataplarıyla çok yönlü münasebetler kurma ve pazar imkânları tesis etme meselesi, bu zamanda, ilimden hemen sonraki önemli mevkiine oturmuş bulunuyor.

İşte bu durumun Kur'an'ın bir hakimiyet dönemini de hazırladığını Üstad Hazretleri şöyle ifade eder:

"Akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette bürhan-ı akliye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek."(1)

1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...