Block title
Block content

İnsan niçin seyyiattan tamamen mesuldür?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Günah ve kötülükler ademidir. Ademi şeylerde ise vücudî şeylerde olduğu gibi, binlerce sebebin bir araya gelip çalışması gerekmiyor; aksine bir sebebin olmayışı ya da iptal edilişi ademe yeterli oluyor.

Adem bir eylemsizlik, bir vazifesizlik, bir amelsizliktir; yapmak değil, bozmaktır. Bundan dolayı neticesi çok büyük zararlardır. Bir binayı yüz ustanın yüz günde yapması vücuttur. O binanın temeline konulan dinamiti ateşleyip bir saniyede yıkmak ise ademdir. Bu yüzden basit bir dinamiti ateşlemek işinde binlerce sebep ve vücutlar yok oluyor.

Günahlar da tıpkı binanın yıkılması gibi ademidir, yok hükmünde bir eylemdir; ama neticesi çok zarar üreten bir ademi eylemdir. Mesela, bir insanı öldürmek çok basittir. Tetiği çekmek ölüm için yeterlidir. Ama o tetiğin neticesinden hasıl olan ölümle insan bedeninde çalışan sayısız hücre ve organlar, binlerce duygu ve hissiyatlar ve ona bağlı olarak koca bir alem çöküyor ve yok oluyor. Tetiğe tetik olan şey ise insanın basit ve harici bir vücudu olmayan cüzi iradesidir. Yani şer ve kötülük mekanizmasının harekete geçmesi için insanın icat ve yaratmaya kabiliyeti olmayan cüzi iradesi tetik ve sebep olabiliyor.

İnsanın nefis ve şeytanı da bu şer mekanizmasının işlemesi ve hareket etmesi için gönüllü ve meyilli olduğundan, şerden hasıl olan bütün günah ve zulümlerin sorumluluğu insana ait olur. Günahların açığa çıkıp oluşmasında insan iradesi tam yetkili olduğu için mesuliyeti de tam oluyor. 

Kaldı ki, şerleri ve günahları Allah istememekte ve yapılmaması için tehdit etmektedir. Demek şerler ve günahlar nefis ve hevanın istediğidir. Gönderilen bütün peygamberler ve semavi kitapların verdiği mesajların aksine hareket eden insan elbette mesul olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...