"İnsan, şu hikmetli mevcudatın belagatli bir lisan-ı natıkı,.." ibaresini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, mahiyet olarak, şu kâinatın küçültülmüş bir misali hükmündedir. Bütün kâinatın ifade ettiği tevhid ve iman hakikatlerini, insan, mahiyet olarak belağatli bir lisan ile ilan ve izhar ediyor.

Belagat; yerinde, düzgün, hakikatli, hikmetli ve müessir söz söyleme sanatıdır; kelamın kusursuz bir şekilde maksada muvafık olarak ifade edilmesidir.

İnsan da kâinat kitabının beliğ ve veciz bir ifadesi hükmündedir. İnsan hem lisan-ı kal ile hem de lisan-ı hal ile iman ve tevhid hakikatlerini izhar ve ilan ediyor.

İnsan, aynı zamanda ahsen-i takvimde yani en mükemmel bir kıvamda, mahiyette ve surette yaratıldığı için, kâinat kitabını en iyi okuyan ve anladığını en iyi şekilde ifade eden varlıktır. İnsan bu yönü ile de şu hikmetli mevcudatın en gür ve beliğ bir sesi hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...