"İnsan, şu hikmetli mevcudatın belagatli bir lisan-ı natıkı,.." ibaresini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, fıtrat ve mahiyet olarak, şu kainatın küçültülmüş bir misali, bir modeli hükmündedir. Kainat kitabında azametli ve büyük yazılmış meseleler, kainatın küçültülmüş misali ve modeli olan insan mahiyetinde daha okunaklı ve belagatli olarak yazılmıştır. Kainat, sözün tafsilatı iken; insan fıtratı sözün özü mesabesindedir.

Bütün kainatın azametli olarak ifade ettiği tevhit ve iman hakikatlerini insan, mahiyet olarak belagatli bir lisan ile ilan ve izhar ediyor. Burada belagat, uzun ve karmaşık manaları kısa ve anlaşılır bir üslup ile ifade etmek anlamındadır. İnsan da uzun ve meşakkatli kainat kitabının kısa ve özlü bir ifadesi hükmündedir. İnsan hem kal dili, hem de hal dili ile iman ve tevhit hakikatlerini nazarlara izhar ve ilan ediyor.

İnsan, aynı zamanda ahsen-i takvim suretinde mükemmel bir sanat olmasından dolayı, kainat içinde en dikkat çeken, en okunaklı ve en kapsamlı bir sanat-ı İlahidir. İnsan bu yönü ile de şu hikmetli mevcudatın en gür ve beliğ bir sesi ve dili hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...