"İnsanı, mukadder olan kemalatına yetiştiren ibadettir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mukadder kemal; insanın fıtratına kader tarafından konulan duygu ve kabiliyetlerdir. İbadet ise; bu duygu ve kabiliyetleri inkişaf ve inbisat ettiren bir akım, bir cereyan gibidir. Bu cihetle insan ibadet ile alay-ı illiyine çıkacak, küfür ve fısk ile de esfel-i safiline düşecek bir potansiyele ve kabiliyete sahiptir. Allah, insanın potansiyel olan kemalini, pratiğe çıkarmayı ibadete bağlamış.

Nasıl bir tarlaya buğday tohumu ekilince, bu tohum gelişip büyüyerek, buğday başağı oluyor ise, aynı şekilde insanın fıtrat ve mahiyeti de bir tarla gibidir, Allah bu tarlaya çok muhtelif duygu ve kabiliyet tohumları ekmiştir. Şayet insan fıtrat tarlasındaki bu kabiliyet tohumlarını İslam suyu ile sulayıp hayırda inkişaf ettirirse; her bir istidat farklı bir mana ve farklı bir ibadet tarzına ulaşır. Böyle hissiyatların ibadet yönünde inkişaf etmesi, insan mahiyetinin kemalat ve hayır noktasından ağaç olması anlamına geliyor.

İnsanın mahiyetinde kader planı ile konulmuş ve programlanmış maddi ve manevi sayısız kabiliyet ve duygular vardır. Bu kabiliyet ve programların iki yüzü var; birisi hayra diğeri ise şerre bakıyor. İnsan bu duygu ve kabiliyetleri şerre sevk ederse, bir nevi o duygu ve kabiliyetleri bozmuş ve kokuşturmuş oluyor. İnsan şayet bu duygu ve kabiliyetlerini iman ve ibadet ile hayra sevk ederse, o zaman kaderin hedef olarak koyduğu kemale ulaşıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...