İnsanın günahlara meyledebilen bir fıtrata sahip olmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ VECİH: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san'atına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış; o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmâsının cilvesini gösterir. Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor, ve hâkezâ..."(1)

Üstad Hazretlerinin yukarda vermiş olduğu ölçü ışığında meseleye bakıldığı zaman, her bir isim kendi mana ve hükmünü insanın mahiyet aynasında görmek ve göstermek ister. Nasıl Rezzak ismi açlığı, Şafi ismi hastalığı iktiza edip istiyor ise; Gaffar, Tevvab, Settar, Afüv gibi isimler de mana ve hükmünü göstermek için günah ve kusurların olmmasını iktiza edip istiyor. Şâyet insan melekler gibi masum olup günaha kabiliyetli olmasa idi, bu gibi isimlere ayna ve imazhar olamayacaktı.

İnsanların günahları işlemeye meyyal olarak yaratılmasının hikmeti, Gaffar, Tevvab, Settar, Afüv gibi isimlerin tecellî etmesi içindir, diyebiliriz.

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a, İkinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...