"Tek bir cüzün vücudu ile bir küllün tahakkuku bilinir. Bir tek şahsın rüyeti ile umum nevin vücudu malum olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tek bir cüz'ün vücudu ile bir küllün tahakkuku bilinir. Bir tek şahsın rü'yeti ile umum nevin vücudu malum olur. Çünkü kim inkâr ederse külliyen inkâr eder. Bir tekini kabul eden, o nevin umumunu kabul etmeye mecburdur."(1)

Bir türün varlığını ispat etmek için, o türe ait bir misali göstermek kâfidir. Mesela, "Dünya üzerinde kedi türü diye bir hayvan türü var mıdır?" diye soran birisine bir kediyi göstermek yeterlidir. Kedi türünü ispat etmek adına yeryüzündeki bütün kedileri tek tek göstermeye lüzum yoktur.

Melekler de bir canlı türüdür. Bildiğimiz canlılardan farkı, bunların topraktan değil, nurdan yaratılmış olmalarıdır. Hayatlarında hiç yalan söylememiş yüz yirmi dört bin peygamber ve milyonlarca evliya, melekleri görüp onlarla irtibat kurduklarını haber veriyorlar. Onların bu icma ve ittifakı bu nevin ispatı için yeterli bir delildir. Hatta bir iki sadık adamın şahitliği de kâfidir.

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...