İşaratü'l-İ'caz At Sırtında Nasıl Yazılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Dünya Savaşı'nda cephede iken, Üstadımız uygun zamanlarda İşaratü'l- İ'caz eserini talebesi Habib'e yazdırmıştır. Kağıt parçalarına yazılan bu eser, daha sonra bir araya getirilerek düzenlenmiş ve kitap haline getirilmiştir. Bu kitap sürekli at sırtında yazılmamıştır. Zaten Üstad'ın da İşaratü'l-İ'caz'ın başında kullandığı cümle şöyledir:

"Kırk sene evvel, Harb-i Umumîde, cephede, avcı hattında, bazan at üstünde telif edilen bu İşâratü’l-İ’câz tefsirinin..."(1)

Bazen avcı hattında aklına gelen manaları talebesine yazdırmış, bazen cephede kalbine doğanları, çok az kısmı da at üstünde iken geldiğinde ya yazdırmış ya da uygun bir zamanda yazdırmıştır. Çünkü telif sadece yazdırmak değil, gelen manaların hafızada yer etmesi de bir nevi telifit. Dolayısıyla manaların ne zaman geleceği belli değildir.

Üstadımız çoğu Risaleleri inkıbaz ve sıkıntılı hallerinde, bazen de hastalık vakitlerinde telif etmiştir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Tenbih.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...