Block title
Block content

"İsim" ve "ünvan" kavramları aynı manaya mı geliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

 Allah’ın fiillerinin arkasında isimleri, isimlerinin arkasında sıfatları, sıfatlarının arkasında şuunatı, şuunatının arkasında da Zat-ı Akdesi vardır. Bunun dışında kullanılan bütün tabir ve ifadeler bunların eşanlamlısıdır. Unvan isim ile müteradif, yani eş anlamlıdır.

Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde özetliyor: 

"İşte, bütün âlemdeki âsâr-ı san'at ve bütün mahlûkat, herbiri birer eser-i mükemmel olduğundan, herbiri bir fiile; ve fiil ise isme; isim ise vasfa; ve vasıf ise şe'ne; ve şe'n ise zâta şehadet ettikleri için, masnuat adedince, birtek Sâni-i Zülcelâlin vücub-u vücuduna şehadet ve ehadiyetine işaret ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla, silsile-i mahlûkat kadar kuvvetli bir tarzda bir mirac-ı marifettir. Hiçbir cihette içine şüphe girmeyen müteselsil bir burhan-ı hakikattir."(1)

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, On Sekizinci Pencere

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: I-İ | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3458 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...