"İslâm Ordusunun Yunan’a galebesinden neş’e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessâsâne çalıştığını gördüm." İzah eder misiniz; bu zındıklar kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İzahtan evvel bir ihtar: 1338’de Ankara’ya gittim. İslâm Ordusunun Yunan’a galebesinden neş’e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessâsâne çalıştığını gördüm. 'Eyvah,' dedim. 'Bu ejderha imanın erkânına ilişecek!'

"O vakit, şu âyet-i kerime bedâhet derecesinde vücud ve vahdâniyeti ifham ettiği cihetle, ondan istimdad edip, o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur’ân-ı Hakîmden alınan kuvvetli bir burhanı, Nur’un Arabî risalesinde yazdım..."(1)

Önemli olan fikri akım ve onunla mücadele etmektir. Şahıslar gelip geçer, ama akımlar kalıcı ve devamlıdır. Bizim asıl meselemiz şahıslar üzerine gitmek değil, şahısların savunduğu ideolojiyi çürütmek ya da durdurmaktır. İdeolojiler çürütüldüğünde şahısların etkisi sıfıra iner.

Mesela, şu anda Karl Marks dirilse ve içimizde dolaşsa, hiçbir etki ve varlık gösteremez; çünkü onun tezleri ve savunduğu ideoloji eskimiş ve çürümüştür.

Hem şahısları direkt hedef almak, o şahsı sevenlerini imandan ve iman hakikatlerinden uzaklaştırmaya bir sebeptir. Oysa fikirler üzerinden gidildiğinde, insanlar bu fikrin iç yüzünü anladıkça o fikrin taşıyıcılarından bir o kadar uzaklaşır, hatta kendiliğinden nefret ederler. Bu yüzden Üstadımız Risale-i Nur'da şahısları hatta fikri akımları isim vermeden çürütüyor.

Üstadımız 1338'de Ankara’ya davet üzerine gidiyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a (Tabiat Risalesi)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Bediüzzaman Said Nursi, Birinci Millet Meclisi'nde konuşma yaptı mı? Mustafa Kemal'le görüştü mü?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...