"İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hayyın bir cilvesi..." cümlesindeki "ziya ve nur" tabirlerinin konuyla münasebetini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Malum, İsm-i Azam Allah’ın isimleri içinde gizli ve gaybi olduğu için, her âlim bu ismi farklı anlamış ya da kendinde galiben tecelli eden ismi İsm-i Azam olarak görmüştür.

İsm-i Âzamın iki ziyasından birisi Hay diğeri ise Kayyum ismidir. İsm-i Âzamın altı nurundan maksat ise Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs isimleridir.

Ziya nurdan daha geniş daha rasih olduğu için, Hay ve Kayyum isimlerine nispet ediliyor. Zira Hay ve Kayyum isimleri Allah’ın zati hassaları olup, diğer bütün isim ve sıfatlar bu iki isim ile kaimdirler. Yani hayat ve kayyumiyet olmasa diğer isimler ayakta duramaz, bir anlam ifade edemezler.

Mesela, insandan hayat ve onun devamlılığı gitse insanın görmesi, konuşması, işitmesi, koklaması kalmaz. Çünkü bütün bu vasıflar hayat ile kaimler. Benzer ilişki Allah’ın Hay ismi ile diğer sıfatları içinde geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...