"İşte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmet-i muhita bir ziyadır. Tezyin, tevzin, tanzim, tanzif, muhit birer ziyadırlar ki, o Şems-i Ezelînin şualarıdırlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneşin ısısı, ışığı, ışığındaki yedi rengi nasıl güneşin varlığını ilan ve ispat ediyorsa, aynı şekilde kâinatta tecelli eden isim ve sıfatlar, eşyadaki sayısız ilim ve hikmetler de Allah’ın varlığını ve birliğini ilan ve ispat etmektedirler.

Dünya üzerindeki ışık ve ışıktaki renkler nasıl güneşi tanıtmada ve anlamada bir ölçü ise, kâinatta tecelli eden kudret, irade, ilim, basar ve sair isim ve sıfatlar da Allah’ın varlığını ve birliğini ispat eden deliller ve işaretlerdir. Güneşin ışığındaki yedi renk Allah’ın kâinatta mutlak tecelli eden yedi sıfatını temsil ediyor. Yani güneş ve sıfatları Allah’ın zatına ve sıfatlara bir misal ve işaret oluyor.

"Şems-i Ezelî" tabiri, Allah’ın zât-ı akdesine işaret eden hususi bir tabirdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...