"İşte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmet-i muhita bir ziyadır. Tezyin, tevzin, tanzim, tanzif, muhit birer ziyadırlar ki, o Şems-i Ezelînin şualarıdırlar." İzah eder misiniz, "Şems-i Ezelî" derken Allah mı kastediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneşin ısısı, ışığı, ışığındaki yedi rengi nasıl güneşin varlığını ispat etme konusunda bir delil bir kanıt bir ispat iseler, aynı şekilde Allah’ın kainatta tecelli eden isim ve sıfatları da Allah’ın varlığını ve birliğini ispat konusunda bir delil bir kanıt bir ispat oluyorlar.

Dünya üzerindeki sıcaklık değerleri nasıl güneşi gösteriyor ise, eşyadaki muazzam ilimler ve hikmetler de Allah’ın varlığına ve birliğine işaret ediyorlar. Dünya üzerindeki ışık ve ışıktaki renkler nasıl güneşi tanıtma ve anlamada bir ölçü bir levha ise, kainatta tecelli eden kudret, irade, ilim, basar ve sair isim ve sıfatlar da Allah’ın varlığını ve birliğini ispat eden doneler, deliller ve işaretler oluyor.

Güneşin ışığındaki yedi renk Allah’ın kainatta mutlak tecelli eden yedi sıfatını temsil ediyor. Yani güneş ve sıfatları Allah’ın zatına ve sıfatlara bir örnek bir temsil bir işaret oluyor.

"Şems-i Ezeli" tabiri, Allah’ın zat-ı akdesine işaret eden özel bir tabirdir. "Ezeli" tabirini Allah’tan başka varlıklara kullanmak küfür ve şirk olur. Dolayısı ile "Şems-i Ezeli" tabiri Allah’a işaret eden özel bir tabir oluyor, bildiğimiz güneşle bir ilişkisi yok.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...