"Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve teyyareleri içinde öyleleri var ki bin defa küre-i arz kadar bir cesamette ve bir saniyede sekiz saat mesafeyi kat'eden sür'attedir?" cümlesini misalle açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir isminin kâinatsarayında tecelli daireleri ve perdeleri vardır. Bu dairelerde bir isim galiptir, diğer isimler ise bu ismin gölgesinde tecelli ederler. Mesela; semâ bir dairedir, geniş bir âlemdir. Bu dairede hâkim olan Allah’ın azametini ifade eden Celalî isimleridir. Diğer isimler bu isimlerin gölgesinde tecelli eder. Yani semâya baktığımız zaman yıldızlar âleminde evvela nazara çarpan Celalî isimlerin tecellisidir.

Dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece mihverinden sapmaması, Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını yani Celal isminin hususan Kayyum isminin tecellisini kör olana bile gösterir. Sâbit yıldızlar âleminde, evvela nazara çarpan Kayyumismidir.Müzeyyin, Alîm ve Hakîm isimleri gibi çok esmâ da tecelli etmekle birlikte bunlar bu iki ismin zımnında kalırlar.

Evet, dünyamızdan bir buçuk milyon defa büyük olan güneş çok hassas bir ölçü ile belli bir yörüngede dönmesiyle Allah’ın haşmetini izhar ve ilan ediyor. Bize düşen bunu tefekkür etmektir. Yoksa güneşin ve ayın maddî vazifelerini sıralamak fen ilimlerinin sahasıdır.

Semâ dairesi bir kafa, yıldızlar, güneşler, aylar ve gezegenler ise birer ağız; bunlara takılan hikmet ve faydalar ise bu ağızdan dökülen kelimeler ve cümleler hükmündedir. Bugün astronomi ilmi semâ dairesinin sayısız hikmet ve sırlarını çözüp insanlığın nazarına takdim ediyor. Güneşin içindeki terkiblerden tutun, dünyanın milim eğikliğinden mevsimlerin teşekkülüne kadar, binlerce hikmetler ilmîusullerle ifşa ediyorlar. Semâ dairesindeki sayısız hikmetler Hakîm ve Azîm olan bir Müdebbiri ispat ve ilan ediyor. Nasıl yeryüzündeki her bir nebat ve hayvan, sayısız hikmet ve maslahat dilleri ile Allah’ı tanıtıyor ise, aynı şekilde semâ dairesi de yıldızlar ve seyyarelerin o harika sistemleri ve kusursuz manevralar dili ile Allah’ın varlığını ve birliğini ilan ediyorlar. Yeryüzü dairesinde Cemil, Rahman ve Kerim gibi isimleri galip olarak tecelli ettiği gibi, semâ dairesinde de Allah’ın azamet ve kibriyasını ifade eden Celal ve Kayyum isimleri galiben tecelli ediyor.

Şemsu’s-Şumûs ise, kâinattaki büyük bir galaksinin ismidir ki, buna "güneşler güneşi" unvanı verilmiştir. Ayrıca gök küresi, kuzey cihetinde bir takımyıldız kümesi şeklinde de tarif edilmiştir.

Yine bir çiçekteki ince san’atlar, güzel kokular ve latif süsler; Allah’ın Latif ve Müzeyyin gibi Cemalî isimlerinin tecellisini gösterir, yani onda cemalî isimler galiptir; diğer isimler onun gölgesindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yasinozer800

Gemi ve Teyyare demesi ilginç geldi. Çünkü Satürn ve Jüpiter nerdeyse 1000 defa büyük ama yavaş. Venüs ve Merkür nerdeyse saniyede 8 saat mesafeyi alıyor. Yani büyüklere gemi, hızlılara teyyare benzetmesi güzel olmuş.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...