"İşte o şecerenin kuvve-i şeheviye-i behimiyye dalında beşerin enzarına verdiği meyveler ise esnamlar ve alihelerdir. Çünkü felsefenin esasında kuvvet müstahsendir." burada "kuvve-i şeheviye" ile "kuvvet" arasında ne gibi alaka vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kuvve-i Şeheviye: Şehvetin de akıl ve öfkede olduğu gibi ifrat ve tefrit mertebeleri vardır. Şehvetin ifrat mertebesi menfaat uğruna namus ve ırzlara tecavüz etmektir. Yani haram helal demeden her menfaatin peşinde koşmak ve adeta menfaati ilah yerine koymaktır.

Kuvve-i şeheviye İşaratü’l İ’caz da şu şekilde tarif ediliyor:

"Meselâ, kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuddur ki, ne helâle ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki, namusları ve ırzları pâyimal etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki, helâline şehveti var, harama yoktur."(1)

Menfaatleri elde etmek noktasında kuvvet çok önemli bir vasıta ve araçtır. Yani menfaati elde etmek manasına gelen şehvetin en önemli esası ve en gerekli rüknü kuvvettir. Bu yüzden şehvete tapınan sapkın insanlar kuvvete de tapar ve onu elde etmek için her yolu dener.

Şehvet ile kuvvet arasında zaruri bir bağ vardır. Kuvvet burada sadece fiziki güç anlamında değil, insana gerekli bütün menfaatleri elde etme manasına gelen imkan ve varlık manasındadır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fâtiha Sûresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...