"İşte, şeriklerin vekili zerreden meyus olunca, küreyvât-ı hamrâdan iş bulacağım diye, kandaki bir küreyvât-ı hamrâya rast gelir..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu suale konunun ehli bir ilim adamının verdiği cevabı aynen nakledelim:

“Alyuvarlar, kanın başlıca hücrelerindendir. Tüm kan hücrelerinin %99’unu teşkil ederler. En ehemmiyetlivazifeleri akciğerden hücrelere oksijen taşımaktır. Alyuvar bünyesinde bulunan hemoglobin moleküllerine oksijen bağlanarak taşınır. Milyonlarca hemoglobin bir alyuvar hücresi içine girerek bu taşınma hâdisesi meydana gelir. Hemoglobin kanda serbest taşınsa idi büyük bir osmotik basınç meydana getirip damarlar tahrip olacaktı ve hatta parçalanacaktı. Osmotik basınç, tanecik sayısına bağlı olarak değişen bir özelliktir. Tanecik sayısı arttıkça osmotik basınç artar. Milyonlarca hemoglobin bir alyuvar hücresi içine girerek bir tek tanecik gibi hareket eder ve minimum osmotik basınç teşkil ederek mucizevi şekilde kanda dolaşır.

Kan hücreleri kemik iliğinden yapılır. Alyuvarlar ilk yapıldıkları zaman mitokondri ihtiva etmelerine rağmen daha sonra bunları kaybederler. Mitokondriler oksijen tüketen organellerdir. Kandaki alyuvarlar mitokondri taşısa idi, hücrelere oksijen taşınması mümkün olamayacaktı, zira bu oksijeni kendisi kullanacaktı.

Yukarıdaki izahlar, alyuvarların vücudun genel nizamına göre hareket ettiklerini göstermektedir. Bu yüzden bir alyuvarda tasarruf eden ancak bütün vücutta tasarruf eden sonsuz bir ilim ve kudret sahibi olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...