"Ittıla’ ile teklif takarrur eder." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Teklif: Allah’ın, kullarına bildirdiği emir ve nehiyleridir. Emir ve yasaklar da dinler vesilesi ile olur. Yani burada din, teklif oluyor.

Ittıla’: Bir şey hakkında etraflıca malumat sahibi olmak, haberdar olmak mânasına geliyor. Burada dinden haberdar olmak, din hakkında yeterli bilgi ve malumata sahip olmak demektir.

Bir kimse teklife muttali’, yani vâkıf değilse, teklif ondan düşer. Yani birisi dinden hiç haberi olmamış ve din hakkında hiçbir malumatı yoksa, dinî mes’uliyet ondan düşer. Ve bu kimse dini kabul edip etmeme hususunda mazur sayılır. "Teklif ıttıla’ ile takarrur eder" ifadesi bu mânayı ifade ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...