Kader hakkında konuşmak tehlikeli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlimlerin bilhassa üzerinde durdukları kader, insanın kendi iradesiyle ilgili olan kısımdır. İkinci kısım olan ve insanın iradesi dışında meydana gelen kaderin ise hikmetleri insanlarca bilinmemektedir.

"Hakikat-i mutlaka, mukayyed enzar ile ihata edilmez."(1) kaidesince, insan aklı kaderin bu ikinci kısmına ait hikmet ve sırlara vakıf olamaz. Bir insanın erkek veya kadın olması, dünyaya geldiği asır ve belde, ömür süreceği müddet, anne ve babasının kim olacağı gibi hususlar bu kısma misal olarak verilebilir. Bu ve benzeri meselelerdeki ilahi takdirin sırrını anlamaya zorlanmak, insanı helake götürür. Bu sırlar ahirette, adalet gününde bütün incelikleriyle görünecektir.

İşte Peygamber Efendimiz (asm)'in,

"Kader hususunda konuşmayın, zira kader, Allah'ın sırrıdır (sırrullah); Allah'ın sırrını faş etmeye kalkmayın."(2)

hadis-i şerifleriyle bizi uğraşmaktan men ettiği kader bu kısımdır. Yoksa kaderin birinci kısmı üzerinde akaid âlimleri büyük mesai sarf etmiş ve eserler yazmışlardır.

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Üçüncü Ziya.
2) bk. Alâuddin Aliyyü'l-Müttakî İbn-i Hüsâmeddin el-Hindi, Kenzü'l-Ummâl, 1:132.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...