"Kader programı" kavramını izah eder misiniz? Bütün insanlar ve diğer canlılar bu program dahilinde mi hayatlarını sürdürmektedirler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl incir çekirdeği incir ağacını içinde taşıyan bir plan ve program ise, aynı şekilde kader de bütün mevcudatın her halini ve adımını tanzim edip düzenleyen bir ilahi plan ve programdır.

Her şeyin, biri manevi diğeri ise maddi sureti olmak üzere iki yüzü vardır. Manevi sureti, kaderde takdir edilmiş olan plan ve program yönüdür. Eşyanın bu yüzüne ve cephesine ne yazılmış ve ne takdir edilmiş ise, işler ona göre yaratılıyor. Bu yüzde, hükmeden, Allah’ın ezeli ilmidir. İlim sıfatı mühendis gibi çizer, plan ve program yapar, eşya da bu plan ve programa göre oluşur.

Eşyanın ikinci yüzü olan maddi sureti ise, kader ve ilimle çizilen plan ve programın, kudret sıfatı ile hayata ve harice tatbik edilişidir. Kudret sıfatı kaderde ne yazılmış ise ona göre işler, ona göre tatbik eder.

Yani kader, eşyanın mistarı, yani çizen ve planlayıcısı; kudret ise mastarı, yani çizilen ve planlanan şeyleri uygulayanı ve eyleme geçirenidir.

Kader, eşyanın manevi suretinde hakimdir; kudret ise, eşyanın maddi suretinde hakimdir.

Kader, mühendis gibi eşyanın manevi suretinde plan ve proje yapar. Kudret ise, eşyanın maddi suretinde, usta gibi, projeyi ve planı hayata geçirir ve tatbik eder.

Bir binanın mühendis tarafından çizilen projesi, kadere; projenin, bina olarak yapılması ise, kudretin yaratmasına misaldir.

İnsanın iman ve küfür, iyilik ve kötülük hakkındaki seçiminin dışında her şey kaderin plan ve programına uymak zorundadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...