Kadınların "Güzelliklerini göstermeğe fıtraten çok meyyal" olması ile açık bacakla dolaşmalarının "fıtrata zıt" olmasını nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabiî ve gayr-i tabiî olmak üzere iki türlü fıtrat vardır. Tabiî fıtrat tabiri yerinde ise fabrika ayarları gibidir, Allah’ın ilk yarattığı ve hak ile tetabuk eden fıtrat bu fıtrattır. İkinci ve tabiî olmayan fıtrat ise, sonradan kazanılan fıtrattır. Ki bu fıtrat birçok ideoloji ve doktrinler ile farklı kimlikler kazanabilir. Hatta tabiî olmayan bu sun’î fıtrat, zamanla asıl fıtratı bozup onun yerine geçebilir.

Mesela, Avrupa kültürü ile yetişmiş evli bir kadının, başka bir erkekle kol kola dans etmesi kocası tarafından normal bir durum olarak değerlendirilirken, aynı fiil Orta Doğu'da cinayet sebebi olabiliyor.

“Kadın kendi güzelliklerini göstermeğe fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır...” ifadesi, İslam âleminde değil, Avrupa medeniyetinde caridir. Zira Müslümanlar arasında da benzer hastalıklar bulaşmış, fakat bu gibi durumlar daha ziyade Batı toplumlarında görülmektedir.

İkinci cümle ise aslî fıtrat açısından yapılmış bir değerlendirmedir, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...