"O hatânın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum." Dünyada cezasını çekersek ahirette de ceza görecek miyiz? Hatalar nefisten mi, bozuk fıtrattan mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, her bir günahın ve haram olan şeylerin içine peşinen bir ceza koymuş. Bu günahı ve haramı irtikâb eden bir insan, peşinen cezasını bu dünyada görür ve görüyor. Mesela, içki içmenin peşin cezası midenin ülser bazen de kanser olması veya sarhoşluk esnasında insanın yaptığı küçük düşürücü tavır ve davranışlardır. Şayet Allah affetmez ise, bir de bunun ahirette cezası var.

Had cezasını gerektiren günahlarda günahı işlemiş kişiye şayet had cezası tatbik edilmişse, ahirette ayrıca azaba maruz kalmaz. Mesela, hırsızın eli kesilmiş ise, ahirette bu suçundan dolayı ayrıca bir ceza çekmeyecektir.

İşlenen günah ve hatalar şer’î bir cezayı gerektirmiyorsa, dünyada çekilen sıkıntı ve meşakkatler inşaallah onlara bir keffaret olabilir. Yani çekilen bu sıkıntılara mukabil Allah’ın af ve rahmetini umabiliriz.

"Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü'mine musibet nevinden her ne ulaşır ise günahlarına bir kefâret olur. Musibet, beklenmedik bir hâdise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş farketmez."(1)

İnsanın manevî hastalıklarının menşei başta nefistir, sonra karakter haline getirilen fıtrattır. İkisini ayrı ayrı düşünemeyiz. Her ikisi de manevî hastalıklarda baş amil ve unsurdur.

(1) bk. Müslim, Birr 52.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...