Kadir ve Rahim isimlerine intisab ile hür irademizin devreye girmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Birinci Söz bu durumun sırrını nasıl izah ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan iradesi, büyük bir kapıyı açan küçücük bir anahtar gibidir. Âdetullah gereği bu büyük kapının açılması, az bir cehd ve gayrete bağlanmıştır ve bu vazife insanın uhdesine bırakılmıştır.

Mesela, Kur’an Allah’ın kelamı olduğu için bütün kâinatı aydınlatan bir Güneş gibidir. İman ile intisap etmek, bu güneşin aydınlığından istifade etmektir. İnkâr ve enaniyet ise küçük kafa feneri hükmünde olan akıl ile eşyadaki hikmetleri aydınlatma çabasıdır. Evet, Güneş ile fener nasıl kıyasa gelmez ise, Kur’an ile insan aklı da aynı şekilde kıyasa gelmez. Akıl ve enaniyeti bırakıp her şeyi aydınlatan güneşin ışığına intisap etmek gerekir.

Yeryüzünde herkes ile konuşmak için, devlet tarafından döşenmiş Telekom şebekesine ihtiyaç vardır. Bu şebekeden istifade edip herkes ile görüşmek için cüz’î bir ücret ile abone olunur ve ondan sonra herkes ile görüşülebilir. Şayet devletin bu şebekesine meydan okuyarak "Ben kendi hattım ve şebekem ile görüşürüm, abone olmam." dersek, yeryüzünü kuşatacak çok pahalı bir ağ kurmamız icap eder ki, bunu da aciz bir insanın yapması mümkün değildir.

Aynı şekilde insan, Allah’ın kâinatı aydınlatması olan Kur’an’ı bırakıp ufacık ve sönük aklına güvenerek iman güneşinden istinkâf ederse, zifiri bir karanlık ve dalalet içinde kalır ve hiçbir şeyin hakikatini idrak edemez. Hâlbuki iman, Kur’an şebekesine bir intisaptır ve çok zahmetsizdir. İnsanın, mahiyetindeki sayısız cihazları inkişaf ettirip ahsen-i takvime çıkarabilmesi, bu intisaba ve aboneliğe bağlanmıştır. Kim bu intisab ve aboneliği inkâr ederse helakete düşer.

Kadir ve Rahim ismine intisab etmekte de aynı mana geçerlidir. Kadir ve Rahim ismi sonsuz birer şefkat ve güç kapısı iken, küçücük ama hür irademiz ise, bu kapıyı açan bir anahtar hükmündedir.

Birinci Söz tamamen bu inceliğin şerhi hükmündedir. Özellikle "bir reisin ismi ile hareket etme" tam olarak bu noktaya bakmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...