Kainattaki nizamın saadet-i ebediyeye en büyük delillerden biri olduğu söyleniyor. Peki kainattaki "nizam" delili nedir? Misal verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinat'ta hiç bir şey gelişi güzel ve tesâdüfi değildir. Her şey belirli bir plan ve proje dâhilinde yaratılmakta ve varlığını devam ettirmektedir.


Bir atom tanesinden, yıldızların hareketlerine kadar her şey bir nizamın esiridir. Her bir çekirdek ve tohum, bir nizam ve intizâmı ifâde eden, plan ve proje kitabıdır. İnsan, kâinat kitabının bir özeti olması hasebiyle, kâinatta göremediğimiz inizamı, insanda bulmamız daha kolay olmaktadır.

Her bir organın, çok ince hesaplamalar neticesinde ortaya çıktığını ilim bize ifâde etmektedir. Zaten ortaya çıkan fenler, kâinatta ki intizam ve dengenin birer tercümanıdır. Tıp ilmi; insandaki intizamın en büyük delilidir.

İşte; her şeyi intizam ile yapan Allah, bütün bu şeylerin sonucunu hesaplamayıp, tesâdüfe havale etmesi, var olan nizamı, anlamsız kılacaktır. Belki bir oyuncak gibi basite indirecektir.

Anlamsız olmaktan kurtaracak tek şey, ölüm ile her şeyin bitmemesi olacaktır. Nizamın bir devamı olarak, ebedi bir âlemin var edilmesidir.

Zira, her şey ancak bu şekilde anlam kazanacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...