"Şecere-i hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık bir meyvesi, hayat-ı ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir, taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayattar olan dâr-i saadetteki hayattır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir ağacı hikmetli ve manalı kılan meyvesidir. Bir fabrikayı kıymetli ve lüzumlu kılan mamulü ve ondan elde edilen kârıdır. Bir kitabı hikmetli kılan, onun ihtiva etiği manalardır. Hayat ağacının gayesi ve neticesi de ebedî hayattır.

Meyvesiz ağaç, kârı olmayan fabrika, manası anlaşılmayan bir kitap nasıl gayesiz ve hikmetsiz ise, şu hayat ağacının ahiret ile neticelenmemesi de onu hikmetsiz ve gayesiz yapar. Dünya hayatını bir ağaç olarak tasavvur edersek, bu ağacın meyvesi ve neticesi ahiretteki sonsuz hayattır. Şayet hayatı sadece şu kısa ve çabuk sönen dünyaya münhasır olarak görürsek, onun hiçbir kıymeti ve manası olmaz.

Meyve vermeyen ağaç nasıl hikmetsiz ve faydasız ise, ebedî hayatı netice vermeyen dünya hayatı da aynı şekilde hikmetsiz ve manasız olur. Hayat-ı ebediye şu dünya hayatını tamamlayan, hikmetli ve manalı kılan bir meyve hükmündedir. İnsanın yaratılması, sayısız nimetler ile donatılması, öldükten sonra da tekrar diriltilmesi Allah’ın sonsuz rahmetinin ve hikmetinin bir tezahürüdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...