"Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder..." izah eder misiniz?

Soru Detayı

Üstad'ın bahsettiği meselede bulunan kişiler Risale-i Nur dairesinde midirler; içerisindeyse hangi makamdadırlar? Dostlar ve talebeler de buna dahil midirler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bahsedilen zâtlar Risale-i Nur dairesinin içindeki âlimlerdir. Tabiî bu daire içinde bulunan her âlim ilmî bir enaniyet taşıyacak diye bir kaide bulunmuyor, ama ilmî enaniyet içinde olanlar da bulunacaktır.

Bu mânaya şu cümleler açık bir şekilde işaret ediyor:

"Bu durûs-u Kur´âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir."(1)

İlmî enaniyetini tam mânası ile söküp atamayan bu âlimler ihlas, sadakat ve yüksek bir makamda da bulunabilirler. Bu zafiyetleri onları bütünü ile sukut ettirmiyor. Bu âlimlerin aklı, kalbi ve latifeleri Risale-i Nur'a ciddi mânada sadık ve bağlı iken, nefisten gelen enaniyet damarı ile muhalefet edebiliyor.

Üstad Hazretleri bu ince noktaya şu ibareler ile işaret ediyor:

"Kendi mütevazi de olsa, o cihette enâniyetlidir; çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da nefsi, o ilmî enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder -tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

k.toprak
ALLAH RAZI OLSUN MURADLARINIZI HASIL EYLESİN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...