Mesâil-i imaniyeden olan "kadere iman" mevzusunda; "Kadere inandım!.." derken tam olarak neyi kastetmiş oluruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kadere imanın birinci manası, elbette her şeyin Allah'ın ilim, irade ve kudreti ile meydana geldiğine iman etmiş olmaktır. Bu "hayır da şer de Allah'tandır" mânâsına geliyor. İmanın altıncı şartı, kadere, yani hayır ve şerrin Allah Teâlâ'dan olduğuna yani her ikisini de O’nun yarattığına imandır. Yani şerri insan ister, Allah da yaratır.

Kadere imanın ikinci ciheti, iyiliklerin Allah'tan, kötülüklerin nefsimizden olduğuna iman etmektir. Kader insanı gururdan, irade ise mesuliyetten kurtarır.

Üstadımız bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Evet, kader, cüz-ü ihtiyarî, iman ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes'uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrid nüfus-u emmârenin işledikleri seyyiâtının mes'uliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak; ve onlara in'âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-ü ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-ü ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...