Mesâil-i imaniyeden olan "kadere iman" mevzusunda; "Kadere inandım!.." derken tam olarak neyi kastetmiş oluruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kadere imanın birinci manası, elbette her şeyin Allah'ın ilim, irade ve kudreti ile meydana geldiğine iman etmiş olmaktır. Bu "Hayır da şer de Allah'tandır." manasına geliyor. İmanın altıncı şartı, kadere, yani hayır ve şerrin Allah Teâlâ'dan olduğuna yani her ikisini de onun yarattığına imandır. Yani şerri insan ister, Allah da yaratır.

Kadere imanın ikinci ciheti, iyiliklerin Allah'tan, kötülüklerin nefsimizden olduğuna iman etmektir. Kader insanı gururdan, irade ise mesuliyetsizlikten kurtarır.

Üstadımız bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Evet kader, cüz-i ihtiyari; iman ve İslamiyet’in nihayet meratibinde kader, nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari, adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesail-i imaniyeye girmişler. Yoksa mütemerrid nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir."(1)

1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Birinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...