Mesâil-i imaniyeden olan "kadere iman" mevzusunda; "Kadere inandım!.." derken tam olarak neyi kastetmiş oluruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kadere imanın birinci manası, elbette her şeyin Allah'ın ilim, irade ve kudreti ile meydana geldiğine iman etmiş olmaktır. Bu "hayır da şer de Allah'tandır" anlamına geliyor. İmanın altıncı şartı, kadere, yani hayır ve şerrin Allah Teâlâ'dan olduğuna imandır. Şerrin Allah'tan olması demek, şerrin yaratma kısmının Allah'a ait olduğuna iman etmek anlamındadır. Yani şerri insan ister, Allah'ta yaratır.

Kadere imanın ikinci manası, iyiliklerin Allah'tan, kötülüklerin nefsimizden olduğuna iman etmektir. Kader insanı gururdan, irade ise sorumsuzluktan kurtarır; bu yüzden kader imanın şartları arasına girmiştir.

Üstadımız bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Evet, kader, cüz-ü ihtiyarî, iman ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes'uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrid nüfus-u emmârenin işledikleri seyyiâtının mes'uliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak; ve onlara in'âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-ü ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-ü ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...