Block title
Block content

Kalbin yeri neresi, maddi kalp ile manevi kalp arasında münasebet var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın maddi cesedinin bir haritası olduğu gibi, manevi cephesini de bir ceset olarak tahayyül edersek, onun da manevi bir haritası vardır. Bu maddi harita ile manevi harita arasında birebir bir eşleşme yapmak zor ise de, ehemmiyet ve önem açısından bir eşleşme yapılabilir.

Mesela, önem ve işlev açısından maddi cesette kalp ne ise, manevi cesette de gönül anlamına gelen kalp ona denk ve muadildir denilebilir. Keza, önem açısından beynin maddi cesetteki yeri ne ise, aklın da manevi ceset için yeri odur. Bu yüzden akıl ve kalp gibi manevi cihazları, beyin ve et parçası olan yüreğe nispet etmişlerdir.

Nasıl, beyin ve yürek, maddi cesedin en önemli azaları ve sultanları ise, akıl ve kalp de manevi cesedin sultanları mesabesindedir.

Temsil bakımından, manevi cesedi kalp maddi cesedi de yürek temsil eder. Aklı da beyin temsil eder. Aralarında böyle manevi bir irtibat olduğu gibi, belki bizim idrakinden aciz olduğumuz ince, maddi bir bağ da olabilir.

Manevi kalbe bir yer tahsis etmek mümkün değildir. Çünkü latif ve manevi şeyler yer ve mekan tutmazlar ve maddi kayıtlar ile kayıtlanamazlar, yani adem-i tahayyüz (yer ile bağlı olmamak) ile muttasıftırlar. Kalbin maddi yürekle ilişkilendirilmesi -yukarıda da ifade ettiğimiz- gibi, tamamen semboliktir ve önem açısındandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
K
Okunma sayısı : 5.847
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...