"Kamyon yokuşları tırmanıyordu... Bunun büyük bir keramet olduğunu, mu’cize olmadığını ve bir daha böyle maceralı şeyleri tefekkür etmemek..." Bu düşünceler neden tokada sebep olsun ki?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem bir vakit Tosya’dan Kastamonu’ya gelirken, beraberimde Risale-i Nur’un Lem’a ve Şuaları vardı. Haşre ait bir mebhas okuyordum. Kamyon yokuşları tırmanıyordu. Havanın ve makinenin harareti bana ağırlık ve fikrime de 'Bu Risale-i Nur muazzam bir mu’cize-i Kur’âniyedir. Başka sahada mu’cize gösterebilir mi? Halbuki mu’cize, Enbiya Aleyhimüsselâma mahsustur. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan sonra mu’cize gösterilmeyecektir.' mülâhazası esnâsında kamyon müthiş sadmelerle üç takla, yirmi beş otuz metreden aşağıya yuvarlandık. Şehadet getiriyordum. Yaralı mıyım, diye kendimi yokladım. Yüz bin şükür, hiçbir yaram yok. Korkarak doğruldum. Şoförün kafası, gözü parçalanmış, 'Ah, of' çekiyor. Etrafımı tetkik ettim; şoför tarafındaki kapı ve camlar hurdahaş olmuş. Benim tarafımdaki ince cam bile kırılmamış. O anda bunun büyük bir keramet olduğunu, mu’cize olmadığını ve bir daha böyle maceralı şeyleri tefekkür etmemek için kerametkârâne gaybî bir tokat olduğunu anladım."(1)

"Bu Risale-i Nur muazzam bir mu'cize-i Kur'aniyedir..."

Mu’cize; sadece ve sadece peygamberlere mahsus bir durumdur. Peygamber olmayan insanların mu’cize göstermesi kesinlikle mümkün değildir. Peygamber olmayan birisi "Ben mu’cize gösteriyorum”, derse, küfre girer. Peygamberlik Hazret-i Muhammed (asm) ile bittiği için, mu’cize göstermek de onunla beraber sona ermiştir.

Dolayısı ile Risale-i Nur'dan ve Said Nursi Hazretlerinden mu’cize beklemek, itikad açısından çok tehlikeli bir durumdur.

Bu ağabeyimiz; “O anda bunun büyük bir keramet olduğunu, mu'cize olmadığını ve bir daha böyle maceralı şeyleri tefekkür etmemek için kerametkârane gaybî bir tokat olduğunu anladım”, demesinin sebebi de budur. Risale-i Nur'dan mu’cize beklemenin yanlış olduğunu bu kazanın ikazı ile anlamış oluyor.

(1) bk. Kasatamonu Lahikası, 37. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...