"Muhbir-i Sâdıkın haber verdiği “Mânevî fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemin hemen hemen gelmesi” diye fıkrasına,.." Alakalı hadîsler hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir gün Avf bin Malik'e Allah Resulü (asm), "Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât çıkıncaya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olanlardan olasın." (el-Havî, 2:67, 68; el-Burhan, v. 87a.) buyurmuşlardı.

"Sizden kim o güne yetişirse, karlar üzerinde emekleyerek de olsa ona katılsın." (İbni Mâce, Kitabü'l-Fiten: 36, Bub: 33, 34. H. 4082, 4084; Müstedrek, 4:465.; Kitabü'n-Nihaye,1:28-29)

Allah Resûlü (asm), başka bir hadislerinde de Huzeyfetü'l-Yemanî'nin bir suali üzerine hayırdan sonra şer, şerden sonra sulh olacağını bildirmiş, "Bu sulhtan sonra ne olacak?" dediğinde de şöyle buyurmuşlardı:

"Dalalete davet edilecek. İşte sen o gün bir halife gördüğünde ağacın kökünü ısırarak da olsa ölünceye kadar ona koş." (Ebu Avane, Müsned, 4:476)

"Hz. Mehdî'nin Araba hakim oluncaya kadar kıyamet kopmayacak." (Tirmizî, Fiten: 43)

"Mehdî Rum'dan, Türklerden (çünkü, eskiden Türkiye'ye diyar-ı Rum deniliyordu.) ayrılmayacaktır." (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen, Tılsımlar, s. 212)

İbni Haldun ve Kurtubî, yukarıdaki rivayeti teyid eder tarzda, Hz. Mehdî'nin Meşrık, Horasan ve Amuderya taraflarından geleceğini kaydetmektedirler. (Macdonald, İslâm'ın Ansiklopedisi, 7:478)

Bu ve buna benzer ahir zamanla alakalı hadislerden; "Mânevî fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemin hemen hemen gelmesi" cümlesini tahriç etmek, pekâlâ mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...