"Risale-i Nur’un hizmetine bilmeyerek zarar verebilen bazı yeni eserleri alan bir kardeşimizi bir ikaz, bir ihtardır..." Hâdise nedir, eserler nelerdir, nasıl zarar verir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Manevî bir ihtara binaen, Risale-i Nur'un hizmetine bilmeyerek zarar verebilen bazı yeni eserleri alan bir kardeşimizi bir ikaz, bir ihtardır ki; sair Risale-i Nur talebeleri, vazifelerine halel vermemek için bir tenbihtir."(1)

Bu meseleye iki yönden bakabiliriz.

Birincisi; o eserler normal şartlarda Ehl-i sünnet itikadına uygun istifade edilebilecek eserlerdir. Lakin o zaman Risale-i Nur'un telif ve neşir zamanı olduğu hem de te’lif ve neşrin çok zor ve ağır şartlarda ve büyük gayretlerle icra edilmesinden dolayı, "Bu zararsız hatta istifade edilen eserlerle meşgul olmak, Nurların neşrine mani olacağı ya da neşrini yavaşlatacağı için onlarla meşgul olmak Risale-i Nur'un hizmetine zarar verir" diye, Üstad ikazda bulunuluyor.

İkincisi; o eserler muhteva olarak Ehl-i sünnete uygun olmadığı için "Hem Risale-i Nur'un hizmetine hem de Ehl-i sünnet itikadına zarar verebilir" diye ikaz ediliyor olabilir.

Büyük bir ihtimalle Üstadımızın kastettiği birinci şıktır, çünkü zararlı eserler olsa zaten farklı bir tarzda konuşulur ve söylenirdi. İkinci ihtimal ise, daha düşük görünmekle birlikte, yine de ihtimalden hali değildir. Her iki durumda da vaziyet zararlıdır.

Mektupta o eserler hakkında bir tafsilat verilmediği için, eserlerin ne olduğu hususunda her hangi bir izah yapamıyoruz.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 47. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...