"Kanaat-i vicdaniye ile keyfî bir surette Said Nursî'ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebaki kalan yüz beş kişiyi beraat ettirmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bediüzzaman yüz yirmi talebesiyle beraber 1934'de Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk ediliyor. Âni yapılan araştırmalarla elde edilen bütün risale ve mektuplar meydanda olduğu halde, mahkûmiyetlerini intaç edecek bir delile rastgelinememiş ve neticede kanaat-i vicdaniye ile keyfî bir surette Said Nursî'ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebaki kalan yüz beş kişiyi beraat ettirmiştir." (1)

Hakim keyfine ve kanaatine göre değil, kanun ve yasalara göre karar verir ya da vermesi gerekir. Kanun açık bir şekilde kişiyi suçsuz bulmasına rağmen, hakim kanaat ve keyfine göre kişiyi suçlu bulup ceza veriyor ise, bu hüküm ve yargı adalet değil, haydutluk ve keyfi bir zulüm demektir.

Üstad Hazretleri ve talebeleri hakkında verilen hüküm de aynı şekilde kanunsuz ve kanaat-i vicdaniye ile verilmiş keyfî bir zulümdür. Hakim vicdanını kanundan ve haktan yana kullanmalıdır, fikir ve ideolojisinin esiri ve kölesi yapmamalıdır...

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...