Kanun-u vahdetle bir tek merkezden idarenin kolaylığı, kesret ve taaddüd-ü merkezden idarenin ise zor olduğu meselesini, bir iki misalle, biraz daha izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri kolaylığa delil olarak, bir ağacın bir merkezden ve bir kanunla idare edilmesini nazara veriyor. Bu misale başka kanunlar da ilave edilebilir.

Nur Külliyatı’nda ruhun haricî vücut giymiş bir “kanun-u emrî” olduğunun ifade edilmesinden hareketle, ağaç için verilen misali bir bedendeki bütün organların ve hücrelerin idaresine de tatbik edebiliriz. Bütün hücrelere bir ruhtan hayat veriliyor ve bütün organlar bir ruhun emriyle hareket ediyorlar. Her organ için ayrı bir ruh gerekseydi, hem külfet ziyadeleşirdi hem de intizam ortadan kalkardı. Bir ruh bir yöne bakmak isterken, diğeri başka bir yöne bakmak isteseydi bakışlarda nizam kalmazdı, düzen bozulurdu.

Keza, bütün gezegenler aynı cazibe kuvvetiyle güneşe bağlanmışlardır. Her bir gezegen için ayrı bir güneş, ayrı bir cazibe kuvveti gerekseydi, yine hem külfet artardı hem intizam bozulurdu.

Bu meselenin bütün ruhlar ve bütün kanunlar adedince misalleri vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...