"Peygamberler herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler." cümlesinin geçtiği yer ile bağlantısını kurup izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem de harikuladenin izharı tasdik-i nübüvvet içindir. Tasdik ise, zahir olan mucizatıyla, ekmel-i vecihle hasıl olabilir. Eğer hacetten fazla harika olsa, ya abestir veya sırr-ı teklife münafidir. Zira teklif, nazarî olan şeyde bir imtihandır. Bedihiyat veya bedahete yakın olan şeylerde, edna, âlâ ile müsavi olabilir. Veyahut cereyan-ı hikmetin sırrına teslim ve itaate muhaliftir. Hâlbuki, peygamberler herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler." (Muhakemat, Birinci Makale, On İkinci Mukaddeme)

Peygamberlerin her hareketi mucize her davranışları olağanüstü olmuş olsa o zaman imtihanın sırrı bozulurdu. O zaman her şey bedihi bir hâle gelip edna, âlâ ile müsavi bir şekle gelirdi. Ebu Bekir (ra) ile Ebu Cehil arasındaki fark anlaşılmaz, dinin imtihan ve tecrübe olma vasfı kalmazdı.

Bu sebeple peygamberler herkesten çok ibadetlere ve âdetullah kanunlarına uymakla mükelleftirler. Yani peygamberlerin teslim ve ubudiyetlerine zarar gelmemesi için fazlaca ya da her durumda mucize göstermemeleri gerekiyor.

Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm) başta olmak üzere tüm resuller, herkesten ziyade emirlere uymuş ve herkesten çok âdetullah kanunlarına riayet etmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Mu’cize, dava-yı nübüvvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyle ise, dava-yı nübüvveti işitenler için, ikna edecek bir derecede mu’cize göstermek lazımdır..." Üçüncü Noktayı icmali olarak izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

"Yani Peygamberlerin teslim ve ubudiyetlerine zarar gelmemesi için fazlaca ya da her durumda mucize göstermemeleri gerekiyor."

Fazlaca mucize gösterse idi peygamberlerin ubudiyetlerine ne gibi bir zarar gelebilirdi ki? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her hali mucize olsa dert, sıkıntı, keder imtihan gibi beşeri haller olmazdı ve o hallere özgü ibadet ve dualarda meydana gelmezdi. Oysa insanı insan yapan insana özgü hallerdir bu haller olmasa ya melek olur ya hayvan. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...