"Kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı Lem’adır." Hz. Yunus ve Hz. Eyyüp biliniyor; diğerleri hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu altı Lem'a bu mübarek kelimattan ilham alınarak telif edilmiştir. Bu kelimelerin bazıları ayet, bazıları ayetten iktibas edilerek dua hükmüne getirilmiş cümleler, bazıları da makbul zatların zikir ve tesbihleri olan mübarek kelimelerdir.

1. “Karanlıklar içinde niyaz etti: ‘Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.’ (Enbiyâ, 21/87)

Bu dua Hazreti Yunus (as)’a aittir.

2. “Rabbine şöyle niyaz etmişti: ‘Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’ (Enbiyâ, 21/83)

Bu dua Hazreti Eyüp (as)’a aittir.

3. “Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki: 'Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi odur.' (Tevbe, 9/129)

Bu dua da Cenab-ı Hakk’ın, Peygamber Efendimize (asm) tavsiye ettiği bir azim bir dua olup, çok muazzam dersler vermektedir. Bütün dünya biza düşman olsa, o Arş'ın sahibi bize yeter. Ona iltica edecek ve ondan medet isteyeceğiz.

4. “Allah bana yeter; o ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân, 3/173)

Bu dua da çok azim bir duadır. Sıkıntıya düştüğümüzde, eza ve cefalara maruz kaldığımızda, insanlar bize sırtını dönüp düşman nazarıyla baktığında, “Allah bize kâfidir, o en güzel vekildir.” deyip ferahlayacağız.

5. "Baki kalan ancak sensin, ey Baki. Baki kalan ancak sensin, ey Baki."

Bu söz Nakşilerin bir virdidir. Herkes insanı bırakıp fenâya gittiği zaman, sığınılacak tek mercinin Baki olan Allah olduğu ihsas ettirilir. Bunun esası ve kaynağı da aşağıdaki âyet-i kerîmedir:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

["Her şey helâk olup gidicidir; ona bakan yüzü müstesnâ. Hüküm ona aittir; siz de ona döndürüleceksiniz." (Kasas, 28/88)] ayetinin mealini ifade eden يَا بَاقِى أَنْتَ الْبَاقِى - يَا بَاقِى أَنْتَ الْبَاقِى iki cümlesi, mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki, Nakşîlerin rüesasından bir kısım, bu iki cümle ile kendilerine bir hatme-i mahsus yapıp, muhtasar bir hatme-i Nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azîm ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor..." (Lem'alar, Üçüncü Lem'a)

6. (Kur’ân) iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır.” (Fussilet, 41/44)

Bu ayet-i kerîme ise Kur'anın hem hidayet hem de şifa kaynağı olduğunu ve insanların ona iltica etmeleri gerektiğini ihsas eden.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...