Birinci Lem'a

İçerikler


 1. Mağrib ve işâ ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan ayetler hangileridir? Bunları akşam namazını kılmadan okuyabilir miyiz?

 2. "Otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimat-ı mübareke..." Buradaki faziletler nelerdir?

 3. "Kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı Lem’adır." Hz. Yunus ve Hz. Eyyüp biliniyor; diğerleri hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "Yunus ibni Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı..." Neden sadece Resul-i Ekreme ait bir şiar olan "Aleyhissalâtü Vesselâm" ifadesi, Hazreti Yunus için de kullanılmış?

 5. "En azim bir münacattır." gibi ifadelerdeki "en", bilinen manası ile zirveyi mi ifade ediyor? Yoksa "çok büyük, en büyüklerden sayılan" gibi manaları mı ifade ediyor?

 6. Hz.Yunus'un münacatı neden "Beni fırtınalı denizden kurtar." şeklinde değil de "Ben kendine zulmedenlerden oldum." şeklindedir?

 7. "Gece, deniz ve hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahil-i selamete çıkarabilir." Sadece hut musahhar olsa yetmez mi, dalgalı denizin durulması, balığın karnındaki insana fayda eder mi?

 8. "Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibü'l-Esbap’tan başka bir melce olamadığını aynelyakin gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münacat birden bire geceyi, denizi ve hutu musahhar etmiştir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 9. "Şecere-i yaktin" ne demektir?

 10. Birinci Lem'a'da, "gecemiz istikbaldir" cümlesinden kasıt nedir? Nitekim "Gündüzün şerri gecenin hayrından evladır." cümlesiyle çelişmiyor mu?

 11. "Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazar-ı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir." ifadelerini açıklar mısınız?

 12. Hz. Yunus'un, "Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum." duasını ederken, neyi nasıl tefekkür etmeliyiz?

 13. "Müsebbibü'l-Esbab'dan başka bir melce olamadığını aynelyakin gördüğünden" ve "aynelyakin anlamalıyız ki..." ifadelerinde geçen "aynelyakin" ne demektir?

 14. "Nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir." İzah eder misiniz?

 15. " 'Lailahe illa ente' cümlesiyle istikbalimize, 'Sübhaneke' kelimesiyle dünyamıza, 'İnni küntu minezzalimin' fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz." cümlesini açıklar mısınız?

 16. "Ta ki, nur-u iman ile ve Kur’ân’ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Ademe atılan dünyamız ve zeminimizde..." Dünya yokluğa mı gidiyor?

 18. "Dünya ve zeminimiz dahi Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçsin hakikat-ı İslamiyet içerisine girsin." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine, nazar-ı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın." cümlesini açıklar mısınız?

 20. "Elbette, böyle bir insanın Mabudu, Rabbi, melcei, halaskârı, maksudu öyle bir zat olabilir ki, umum kâinat onun kabza-i tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht-ı emrindedir." cümlesini "kabza-i tasarruf" ile birlikte izah eder misiniz?

Yükleniyor...