Birinci Lem'a

İçerikler


 1. "Kelimât-ı mübarekenin herbirinin çok envârından birer nurunu gösterecek altı Lem’adır." Bunlardan birinin Yunus, diğerinin Eyyub aleyhisselamın duaları olduğu biliniyor. Diğerleri hakkında bilgi verir misiniz?

 2. Mağrib ve işâ ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan ayetler hangileridir? Bunları akşam namazını kılmadan okuyabilir miyiz? Bazen akşam namazı gecikebiliyor, okumaya vakit kalmadan yatsının vakti girebiliyor...

 3. "Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibü'l-Esbabdan başka bir melce olamadığını aynelyakin gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münâcat birden bire geceyi, denizi ve hût'u musahhar etmiştir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 4. "En azîm bir münâcattır." gibi ifadelerdeki "en", bilinen manası ile zirveyi mi ifade ediyor? Yoksa "çok büyük, en büyüklerden sayılan" gibi anlamları mı ifade ediyor?

 5. "Gece, deniz ve hût ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir Zat onu sahil-i selâmete çıkarabilir." Sadece hut musahhar olsa yetmez mi, dalgalı denizin durulması, balığın karnındaki insana fayda eder mi?

 6. "Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazar-ı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir." ifadelerini açıklar mısınız?

 7. "Nur-u tevhid, sırr-ı ehadiyet içinde inkişaf etmiş." sözünü açıklar mısınız?

 8. "O nur ile semâ yüzünü bulutlardan süpürüp, kameri bir lâmba gibi başı üstünde bulundurdu." Hz. Yunus balığın karnında iken, ayın görünmesinin kendisine ne faydası olabilir?

 9. "Seçere-i yaktin" ne demektir?

 10. "Yunus ibni Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı..." Neden sadece Resul-i Ekreme ait bir şiar olan "Aleyhissalâtü Vesselâm" ifadesi, Hazreti Yunus (as) için de kullanılmış?

 11. Birinci Lem'a'da, "gecemiz istikbaldir" cümlesinden kasıt nedir? Nitekim, "Gündüzün şerri gecenin hayrından evladır." cümlesiyle çelişmiyor mu?

 12. Her sıkıntı imtihan mıdır? Sebeplerin sükutuna rağmen, Allah'tan imdad beklenen mevzularda geri adım atılır mı?

 13. Hz. Yunus (as) neden yüksek bir ağaç değil de yerde olan şecere-i yaktîn altında o lûtf-u Rabbânîyi müşahede etti?

 14. Neden Hz. Yunus'un münacatı "Beni fırtınalı denizden kurtar." şeklinde değil de, "Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum." şeklindedir?

 15. Üstad Birinci Lem'a'da "zelzeleli dağ-vari emvac" cümlesi dağ gibi dalgaların sebebinin depremler olduğunu, zaten bilim bunu bu zamanda ispatlamıştır. Üstad bunu o zamanda mı ifade etmiş acaba?

 16. “Sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf etti.” cümlesi ne demektir, açıklar mısınız?

 17. " 'Lailahe illa ente' cümlesiyle istikbalimize, 'Sübhaneke' kelimesiyle dünyamıza, 'İnni küntu minezzalimin' fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz." cümlesini açıklar mısınız?

 18. "Müsebbibü'l-Esbabdan başka bir melce olamadığını aynelyakin gördüğünden" ve "aynelyakin anlamalıyız ki, gaflet ve dalâletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevâ-yı nefsin..." cümlelerinde "aynelyakin" ifadesi nedendir?

 19. "Nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir." Özellikle "nefsimiz tahtı idaresindedir" ibaresi ile cümleyi izah eder misiniz?

 20. "Senden başka ilah yoktur." ibaresinin istikbalimiz ile; "Sen her şeyden münezzehsin." ibaresinin de dünyamız ile olan bağlantısını açıklar mısınız?

 21. Hz. Yunus'un, "Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum." duasını ederken, neyi nasıl tefekkür etmeliyiz?

 22. "Ademe atılan dünyamız ve zeminimizde, Kur’ân-ı Hakîmin tezgâhında yapılan bir sefine-i mâneviye hükmüne geçen hakikat-i İslâmiyet içine girip, selâmetle o denizin üstünde gezip, tâ sahil-i selâmete çıkarak hayatımızın..." dünya yokluğa mı gidiyor?

 23. "Dünya ve zeminimiz dahi Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçsin hakikat-ı İslamiyet içerisine girsin." cümlesini izah eder misiniz?

 24. "Elbette, böyle bir insanın Mâbudu, Rabbi, melcei, halâskârı, maksudu öyle bir Zat olabilir ki, umum kâinat Onun kabza-i tasarrufunda, zerrat ve seyyârat dahi taht-ı emrindedir." cümlesini "kabza-i tasarruf" ile birlikte izah eder misiniz?

 25. "Kur'ân-ı Hakîmin tezgâhında yapılan bir sefine-i mâneviye hükmüne geçen hakikat-i İslâmiyet içine girip, selâmetle o denizin üstünde gezip, tâ sahil-i selâmete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin." Hakikat-ı İslamiyet kavramı ile izah eder misiniz?

 26. "O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine, nazar-ı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın." cümlesini açar mısınız?

 27. "Tâ ki, nur-u iman ile ve Kur’ân’ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılâp etsin." cümlesini izah eder misiniz?

 28. Üstad'ın genelde; en küçük ve en büyüğü (zerrat-seyyarat, küçük hane-koca dünya, sıtma-arz, hurdebeni bir mikrop-ecramı ulviye) örnek vermesinin hikmeti nedir?

Yükleniyor...