"Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, râyihadan, kelimattan, esirden ve hattâ elektrikten ve sair seyyâlât-ı lâtifeden halk olunan..." Bu sayılan maddelerden yaratılan farklı seyyalat-ı latifenin her biri ayrı bir cins midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meleklerin nurdan, insanın topraktan, cinlerin ise ateşten yaratıldığı hadis-i şerifte haber verilmiştir. Bu yaratma fiillerinin başka tecellileri de olabileceğini her akıl kabul eder. Ateşten cin yaratan bir kudret, havadan, zulmetten, esirden de onlara münasip varlıklar yaratabilir. Cinler ateşe benzemediği gibi, o varlıklar da yaratılmalarına esas olan şeylere benzemeyebilirler. Yani karanlıktan yaratılan bir ruhanînin siyah yahut karanlık olması gerekmez. Madde âleminde bunun en güzel misali elektriktir. Şelaleden dökülen sudan yahut esen rügârdan elektrik üretilmektedir. Ama elektrik ne suya benzer ne de havaya benzer.

“Aynı cins mahlûk farklı maddelerden de yaratılmış olabiir mi?” sualine gelince, Cenab-ı Hak dilerse bu seyyal maddelerin her birinden farklı mahlûklar yaratabileceği gibi, bunların bir kısmını bir araya getirmekle de yaratabilir. Bir seyyal maddeden birbirinden çok farklı ruhanîlerin yaratılabileceğinin misalleri madde âleminde sayılamayacak kadar çoktur. Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk’ın bir şeyden her şey yapmasına çok güzel iki misal verir:

“Çünkü, nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan hesapsız âzâ ve cihazât-ı hayvaniyeyi yapar.”(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...