"Kezalik, bu kesif âlemde ruhânîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyerandan men edecek bir mâni yoktur." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Kezalik, pek geniş gaybî âlemlerin de bu küçük arzda içtimâları mümkündür. Evet, hava, su, insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine, şuânın röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine hararetin akmasına, elektriğin cereyanına bir mâni yoktur."

"Kezalik, bu kesif âlemde ruhânîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyerandan men edecek bir mâni yoktur."(1)

Burada asıl anlatılmak istenen nokta; kesif ve maddi olan bu alemde, manevi ve latif fıtratta olan varlıkların, bir engele ya da kayda takılmadan gezebilecekleridir. Şu içinde yaşadığımız maddi kainat, ilahi ilim ve kudret tarafından öyle bir şekilde tasarlanmış ki; bütün mevcudat ve alemlerin küçültülmüş bir haritası, bir modeli gibidir. Bu maddi alem gaybi ve manevi alemler ile irtibatlıdır, hatta girifttir, yani; iç içedir. Mesela; insandaki hayal kuvvesi; misal alemine, akıl kuvvesi; manalar alemine, ruh; alem-i ervaha, hafıza kader alemine açılan birer menfez, birer pencere hükmündedir. İnsan bu duygular penceresi ile bir nevi bütün mevcudatın bir sinir ucu gibidir, her alemden haberdar olabilir.

İçinde yaşadığımız kainat aynı insan gibi, bütün bu manevi ve gaybi alemlerle irtibatlıdır ve o alemlerin sakinlerine de ev sahipliği yapabilir bir mahiyettedir. Yani cin, melek ve şeytan gibi fıtraten latif olan mahlukat, maddi alemlerde serbest bir şekilde mani ve kayda takılmadan istedikleri gibi gezip dolaşabilirler. Üstad bunu akla yaklaştırmak için maddi alemden birtakım örnekler veriyor. Mesela; elektriğin metal üstünde çok hızlı bir şekilde yayılması, röntgen ışığının maddenin içinden geçmesi, güneş ışınlarının camdan geçmesi gibi pekçok örnekler bu meseleyi akla yaklaştırıyor.

Özet olarak; içinde yaşadığımız bu maddi alemin maddiliği ve kesifliği melek, cin ve şeytan gibi latif mahlukatın serbestçe dolaşmasına ve iş görmesine mani değildir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mehmed saidoğlu

Yani Hocam birden fazla Şeytan aynı anda vücudumuza yerleşebilir mı Gözümüze kulağımıza dilimize hatta mide ve hayalimize ...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Yerleşebilir. Hatta her amelin şeytanının farklı olduğu kaynaklarda geçmektedir. 

Vesnan: Uyku şeytanıdır. Namaz ve diğer ibadetler için kafayı ve göz kapaklarını bastırır., zina ve hırsızlık gibi haramlar için insanı uyarırı.

Dasim : Yemek şeytanıdır.

İnsan besmele çekmediğinde onunla yemek yer, eve girer, yatakta uyur, besmele ile dürülmemişse elbiseleri giyer. Karı koca arasına düşmanlık getirir. Kişinin her duyduğunu konuşması günah olarak yeter. 

El Ebyaz : Peygamber ve velilere musallat olan şeytandır. peygamberlere bi zararı dokunamaz. Veliler ise onunla mücadele eder. Allah'ın korudukları selamettedir, korumadıkları ise sapıtırlar.

Hanzep: Namazda vesvese verir. Namazda öyle bir şey hissedince Allah'a sığın. 

Velhan: temizlikte çok su kullandırarak vesvese veriri. Sonra da gülüp alay eder.

Zellenbur: Bu da çarşıda esnafa bozuk mal satmayı, yalan yemini, malını methetmeyi, malının kusurunu gizlemeyi ve insanları aldatmayı güzel gösterir

Ber : Musibet şeytanıdır. Bağırıp çağırma, yüze tokat vurma gibi cahiliye dadetlerini güzel gösterir.

Metun ve Mesbut : İnsanlar arasında yalan haberler yayar, sonra onların aslı çıkmaz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...