Küçük Sözlerdeki temsillerin Suhuf-i İbrahim'den alınmasının hikmeti nedir; tahrif edilmiş eserlerden temsillerin alınması nedendir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eski semavi kitaplar elbette tahrife uğramıştır. Lakin tahriften sonra orijinalinden geri kalanlar da olmuştur. Hatta İncil ve Tevrat gibi çok tahrife uğramış semavi kitaplardan, Hüseyin-i Cisri Hazretleri Peygamber Efendimize (asv) işaret ve beşaret eden çok cümleleri eserlerinde beyan etmiş. Demek eski semavi kitaplar bütünü ile değil, büyük bir kısım olarak tahrife uğramıştır.

Tahrife uğrayan yerler; ekseri olarak iman ve ibadete taalluk eden yerlerdir, hikâye ve ahlaka dair pasajlar ekseri olarak nesilden nesile aktarılagelmiştir. Zaten Risale-i Nurlardaki hikâyeler bire bir oradan alınmıştır diye bir kayıt yoktur, belki oradan esinlenmiş demek daha isabetli olur.

Diğer bir husus; İbn-i Abbas gibi büyük sahabelerden bazıları, Kur’an ile çelişki teşkil etmeyen eski semavi kitaplardan alıntılar yapmıştır. Bunun İslâm açısından bir sakıncası yoktur. Nitekim hadislerde de böyle eski hikâyeler vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...