"Kulüb ki efkar-ı umumiyenin ma’kes ve mevcudiyet-i kavmiyenin mir’at ve mihrakıdır. Biz ki güya akıl ve marifetimiz, kuvvet ve cesaretimizde mündemiç ve münteşirdir..." Devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yedinci Hakikat: Kulüp ki, efkâr-ı umumiyenin mâkes ve mevcudiyet-i kavmiyenin mirat ve mihrakıdır. Biz ki, güya akıl ve marifetimiz, kuvvet ve cesaretimizde mündemiç ve münteşirdir. Mevcudiyetimiz ve efkâr-ı umumiyemizin kıymetini rakibimiz ile muvazene ederek tenzil edeceğiz."(1)

Fikir kulüpleri, toplumun fikir ve hissiyatının yansıdığı bir ayna, bir varlık vesikasıdır. Kürtlerin akıl ve marifetleri kuvvet ve cesaretlerinde yansıyor. Şayet varlığımızı ve genel eğilimlerimizi, Türkleri rakibane görerek ya da göstererek tartmaya kalkarsak, bu bizi alçaltır. Bizim kimlik ve varlığımızı kader birlikteliğimiz olan Türkler takdir edip değerlendirmesi gerekir ki, bu da ancak demokrasi ve cumhuriyet ile mümkündür.

Üstad'ın bu ifadeleri ülkemizde yaşayan sosyal hareketlere ta o zamanda verdiği bir ihtar ve ders niteliğindedir. Hak ve kimlik, anarşi ve ihtilaf ile değil, olgunluk ve terakki ile alınır.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Nutuklar, Nutuk-7, İttihad Yay., İstanbul 2002, s.549.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...