"Saltanat-ı Rubûbiyyetin mehâsininin dellâlı ve seyircisi" Bu tavsifi kısaca açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Saltanat-ı Rubûbiyyet ifadesi, Fatiha suresinde geçen "Rabbü’l-âlemin" ismini hatırlatmaktadır. Yani, bütün âlemlerin yegâne terbiye edicisi Allah’tır. Ondan başka rab yoktur. Semayı terbiye ederek en güzel ve en faydalı şekle getiren o olduğu gibi, yeryüzünü ve onda hayat süren bütün canlıları terbiye eden de odur. Bu, bir rububiyet saltanatıdır.

Bu harika tesbiti diğer isimler için de düşünebiliriz. Ondan başka yaratıcı olmaması saltanat-ı Hâlıkıyet, bütün canlıları onun rızıklandırması saltanat-ı Rezzakiyet, mülkün yegâne sahibinin o olması saltanat-ı Malikiyettir.

Saltanat-ı Rubûbiyyetin mehasini, her varlığın en güzel şekilde terbiye edildiğini, en hikmetli ve faydalı bir hale getirildiğini bize ders verir. İşte Allah Resulü (asm.) cin ve insin nazarlarını bu mükemmel terbiyelere çevirerek onları imana, marifete, şükre ve ibadete davet etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...