"Zuhr zamanındaki o zaman..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zuhr namazının anlatıldığı bölümde cümle çok uzun olduğundan anlaşılmasında belki bir zorluk olabilir. Bu kısmı maddeler halinde vermemiz anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Zuhr zamanının özellikleri:

· Gündüzün kemâli ve zevale meyli vaktidir.

· Yevmî işlerin tekemmül zamanıdır.

(Bu şıkkı ve bir sonraki şıkkı, günümüzün mesai anlayışıyla tam fehmedemeyiz. Mesainin, imsak ile başladığını, sabah namazından sonra kerahet vaktinde yatılmayıp işe başlandığını düşündüğümüzde, öğleye kadar çok iş yapıldığını ve istirahat zamanının geldiğini daha iyi anlarız.)

· Meşguliyetin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanıdır.

· Fâni dünyanın bekasız ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti.

· İn’âmât-ı İlâhîyenin tezahür ettiği bir andır.

(İn’am; nimetin verilmesi, ikram edilmesi demektir. İmsakla başlayan uzun bir mesai sonrası elde edilen bütün nimetler ve kazançlar Allah’ın in’amı ve ihsanıdır. Bunları düşünüp şükrederek önle namazını kılmak ruh için büyük bir sürur kaynağıdır.)

İşte ruh-u beşer:

· O tazyikten kurtulmak,

· O gafletten sıyrılmak,

· O mânasız ve bekasız şeylerden çıkmak için Kayyûm-u Bâkî olan Mün’im-i Hakikî’nin dergâhına gidip el bağlar ve zuhr namazına durur.

Zuhr namazının mânası:

· Allah Teâlâ’nın o gün içindeki yekûn nimetlerine karşı bir şükür ve bir hamddır.

· Cenâb-ı Hak’tan istiane etmek, yani yardım dilemektir.

· Cenâb-ı Hak’ın celâl ve azametine karşı rükû ile âczini izhar etmektir.

· Cenâb-ı Hak’ın kemâl-i bîzevâline ve cemâl-i bîmisâline karşı secde edip hayret, muhabbet ve mahviyetini ilan etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...