"Kur’ân-ı Hakîm, hadsiz burhanlarında ispat ettiği gibi, umumun nazarına en zâhir burhanları daha ziyade zikreder." Delil ve burhanlardan, zâhir dereceyi nazara vermesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zâhir burhan, avam olsun havas olsun, bütün insanların anlayabileceği açık delil demektir. Kur’ân-ı Kerîm bütün insanların irşadı için nazil olduğundan, herkesçe bilinmesi gereken hakikatleri açıkça beyan etmesi, havas insanlara da işaretlerle, remizlerle daha ince hakikatleri ders vermesi hikmetin gereğidir.

Güneşin döndüğünü ders veren âyet-i kerîmeye herkes muhatap olur ve Cenab-ı Hakk’ın sonsuz kudretine karşı tekbirle, hamd ve sena ile mukabele eder. Şu var ki, Güneş'in dönmesini ders veren ayette “tecri” yani "cereyan eder" buyurulması, bu sahada ilim ehli olan kimselere Güneş'in gezegenleriyle birlikte akıp gittiği hakikatini de remzen ders verir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...