"Bütün kâinattaki silsilelerin her biri Onun vahdâniyetine birer delil-i kat’îdir." İzah eder misiniz, buradaki silsilelerden maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kâinattaki silsileler” iki ayrı mânada ele alınabilir:

Birisi her bir nevi, ayrı bir silsiledir. Mesela, her bir meyve, her bir hayvan bir silsile olup, ilk ferdinden tâ kıyamete kadar uzanan bütün fertleriyle Allah’ın birliğini ilan eder. Bu fertlerden birini yaratan ancak bütün silsileyi yaratan olabilir.

Silsilenin bir başka mânasını da Üstad'ın şu ifadesinde buluyoruz:

“Bütün esbab silsileleri ona dayanıyor ve kudretine istinad eder ve o kudretinin tasarrufatına birer perdedirler.”(1)

Sebepler birer silsile olduğu gibi o sebepler eliyle yaratılan mesebbebler yani meyveler ve neticeler de birer silsiledir.

Bütün esbab silsileleri ona dayanıyor.” Yani bütün silsilelerin başlangıçları Allah’ın yaratmasıyladır. İnsan üzerinde konuşacak olursak, insanlık âleminde iki silsile devam edip gidiyor: Babalar silsilesi ve analar silsilesi. Bu iki silsilenin bütün fertleri Âdem babamıza ve Havva annemize dayanırlar. Bu silsilelerin mensupları vazifelerini tamamladıklarında ölüm kanunuyla Allah’a rücu ederler.

Mâide Sûresinde (ayet 18) şöyle buyurulur:

“... Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah’ındır. Dönüş de ancak O’nadır.”

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...