Kur’ân-ı Kerîm'in "Nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi" olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi"

Hikmet, eşya ve hâdiselerin neden ve niçin’lerini araştırmaktır. Bu cihetle felsefeye de “hikmet” adı verilmiştir. Ama insanlığın hakiki hikmeti Kur’ân’dadır. Çünkü eşya ve hâdiselerin neden ve niçin’leri Kur’ân’da anlatılmaktadır. Yoksa felsefe, varoluşun sırrını henüz çözemediği gibi, öldükten sonra dirilmenin olup olmayacağına da kat’î bir cevap bulabilmiş değildir.

İnsan aklının mahsulü olan ilim ve hikmetle âleme baktığımızda, ne melekler vardır, ne de cinler görülür. Ama Kur’ânî gözlükle âleme baktığımızda, âlemin her tarafı meleklerle doludur, cinler ise şu dünyamızda bize komşudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...