"Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın heyet-i mecmuasında raik bir selaset, faik bir selâmet" deniyor. Bilhassa "faik bir selamet" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Selaset: Anlatıştaki kolaylık ve rahatlık demektir. Edebiyatta açık, kolay, akıcı ve âhenkli ifade şeklinde tarif edilmiştir.

Bir kelamın akıcı ve müessir olması, fikir ve hissiyatın beraber hareket etmesi ile mümkündür. Fikir üstten gider, altında hissiyat refakat etmez ise, kelamın akıcılığı ve tesiri olmaz.

Raik, hâlis, sâfi, sâde, katışıksız demektir ki, raik selaset, safi ve sade anlatım kolaylığı ve akıcılığı demektir.

Selamet, edebiyatta doğruluk ve sağlamlık mânâsına geliyor. Faik ise üstün ve kıymetli demektir ki, faik selamet; üstün ve kıymetli bir sağlamlık ve doğruluk demek olur.

Kur’an hem üslup olarak hem de muhteva olarak faik bir selamete haizdir. Yani üslup ve muhtevasından dolayı kimse yanılmaz ve yanılmaya mahal olacak bir durum çıkmaz, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...