"O tecavüb ve teâvün ve tesanüdü ve selâset ve selâmeti kıracak, bozacak sekiz dokuz mühim esbab bulunurken; o esbab, bozmaya değil, belki selâsetine, selâmetine, tesanüdüne kuvvet vermiştir." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim’in ayetleri ve sûreleri arasında mükemmel bir tecavüb, tesanüd, teavün ve selaset bulunuyor. Adeta her bir ayetin, diğer bir ayeti görür bir gözü, bilir bir aklı varmış gibidir.

Hâlbuki her bir ayetin nüzul sebebi, muhatabı, suali ve mevkii farklı. Böyle farklılıkların olduğu bir yerde tecavüb, tesanüd, teavün ve bir selasetin olması mümkün değildir. Ama Kur’an’ın bu farklılıkları akıcılığını bozmayı bırak, tam aksine akıcılık ve ahenginde ayrı bir kıymet, ayrı bir renk, ayrı bir yüksek üslup katıp, onu yücelttikçe yüceltmiştir.

Ağacın dalları, çiçekleri, budakları çok dağınık ve birbirinden alâkasız gibi dururlar; ama dikkat ile bakıldığında bir kök ve bir ruh etrafında kenetlendiği anlaşılır. Yani kesret içinde vahdet görünür.

Kur’an’ın belağati; dağınık olan konu ve ayetleri toplayan ve bir insicam veren ruh gibidir. Buna dikkat ile bakanlar, o ruhu oraya tesis edenin Allah olduğunu görürler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Sorudaki ifadeden sonra şu cümle geçiyor:

"Yalnız, o esbab bir derece hükmünü icra edip başlarını perde-i nizam ve selâsetten çıkarmışlar."

Bu cümleyle beraber açıklayabilir misiniz ağaç örneğini? 

Ayrıca konuyla alakalı bir örnek var mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Ağacın çıkıntıları görünüş itibarı ile intizamı delmiş gibi görünebilir ama iyi incelediğinde bu çıkıntılar bizatihi düzenin kendisi oluyurlar. Kur'an ayetleri içinde uzun  ve karmaşık gibi duran ayetler var ama dikkatli bakıldığında Kur'an mucizesinin önemli bir parçası oldukları görülüyor. Bakara 282 buna güzel bir örnektir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Merve Kiriş

verdiğiniz örneğin mealini okudum, verilen ayette borç hakkında bazı yöntemlerden bahsediliyor ama ağaç örneği ile bu ayet arasındaki ilişkiyi tam anlayamadım. burada intizamı bozmuş gibi görünen bir durum söz konusu mudur?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bakara suresinde geçen ve bir sayfa büyüklüğünde olan "Müdayene Ayeti" ile İhlas ve "Kevser" gibi küçük surelerin bir satırlık ayetleri arasında, çok büyük bir fark var ve bu gibi orantısız ayetlerin normalde kafiye ve uyumu bozması gerekir. Ama Kur’an'da bu zıtlıklara rağmen mükemmel bir ahenk ve uyum oluşmuş ve görenleri hayret içinde bırakıyor. Müdayene ayeti en uzun ayet olduğu için intizamı ve insicamı bozmaya en kuvvetli aday olduğu için örnek veriliyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...